Analytics

Nog nooit is er zoveel data beschikbaar geweest als nu, terwijl we er finaal vaak maar evenveel mee doen als pakweg tien jaar geleden, namelijk zo goed als niets. De technologie is er nochtans klaar voor, en Möbius ook. Analytics is de discipline om de verzamelde (open) historische data van binnen en buiten de organisatie te analyseren en er op een slimme manier informatie uit te halen, verbanden te vinden, conclusies te trekken en zelfs voorspellingen te doen. Zo kunnen analytics worden aangewend om organisaties slimmer te maken en om de juiste beslissingen te nemen op strategische momenten.

Simulatie

Simulaties laten toe om op een visuele manier het effect van beslissingen voor complexe problemen weer te geven. In een steeds sterker veranderend bedrijfslandschap moet de robuustheid van keuzes op voorhand kunnen worden inschat. Een goed uitgewerkt simulatiemodel is, net als een flight simulator, ook een veilige leeromgeving voor het maken van en experimenteren met beslissingen. Zo lukt anticiperen en tijdig en correct bijsturen in reële situaties als vanzelf.

Optimalisatie

Wiskundige optimalisaties bieden de zekerheid dat geplande beslissingen het best mogelijke rendement geven voor de beschikbare inzet van middelen. Of het nu om planningsproblemen, investeringskeuzes, locatieproblemen of transportproblemen gaat, Möbius beschikt over de optimalisatiealgoritmes en –tools om elk keuzeprobleem op de meest optimale manier op te lossen.

Data-analyse

Met statistiek kan alles bewezen worden, maar om op een betrouwbare manier op basis van big data de juiste beslissingen te nemen, is het cruciaal om de juiste parameters te definiëren en de geschikte statistische methodes toe te passen (big data technieken, artificiële intelligentie en machine learning). Alleen zo laten statistische analyses toe om de juiste correlaties in de beschikbare data te ontdekken en dus om betere beslissingen te nemen of bepaalde gedragingen, zoals bijvoorbeeld klantengedrag, te voorspellen.

Informatie management

Het beheren van de essentiële informatie van een organisatie wordt steeds belangrijker. Vaak bevindt dezelfde master data zich in verschillende informatiesystemen en is deze van verschillende kwaliteit, waardoor het steeds moeilijker wordt voor vele organisaties om gemakkelijk coherent en accuraat te rapporteren. Informatie management creëert een overzicht over de bestaande data en hoe deze kan ontsloten worden, spoort de eventuele lacunes in de data op en creëert op basis van deze analyse een informatiestructuur op maat die bestaande en eventuele extra data samenbrengt.

Cases

Ontwerpen van het toekomstig magazijn, de bijhorende processen en organisatie en inschatting van de toekomstige werklast
Investeren in OK om te beantwoorden aan groei?

Blog

Bouwen aan een geïntegreerd EPD

Thomas Haspeslagh

Een geïntegreerd EPD is noodzakelijk om kwaliteitsvol te blijven werken, te blijven inspelen op de verwachtingen van de patiënt én de zorgverstrekker en om te blijven voldoen aan de veranderende context.

Wat brengt de toekomst voor Big Data?

Jeroen Colin

Anno 2016 is iemand vragen of hij al gehoord heeft van Big Data net alsof je iemand zou vragen of hij/zij een smartphone heeft. Het verschil is dat slechts een minderheid echt weet waar de Big Data fuzz over gaat. Maar iedereen is het er volledig mee eens dat Big Data grote mogelijkheden biedt in de toekomst. En die toekomst ligt niet ver voor ons uit, het is nu.

Onze experten

Möbius Group