Blue

'Blue'-denken (gebaseerd op de principes van de Blauwe Economie van Gunther Pauli) is op zoek gaan naar alternatieve vormen van waardecreatie, waarbij de rendabiliteit van de moderne organisatie wordt gelinkt aan duurzaamheid. Een rendabele verankering van het duurzaamheidsprincipe kan onder andere door in te zetten op materiaal- en energie-efficiëntie, valorisatie van afvalstromen, hernieuwbare inputs, etc...

Efficiëntie verbetering

Het implementeren van een duurzame cultuur is niet genoeg. De step change komt er pas wanneer er ook effectief doorbraakprojecten met een duidelijke business case (zowel economisch als ecologisch) worden gedefinieerd en geïmplementeerd binnen de organisatie. Möbius assisteert zowel in trajectdefinitie als –uitvoer op vlak van lean management (manufacturing & operations) en supply chain management (production & transport footprint).

Cultuur van duurzaam verbeteren

Operational excellence wordt gedreven door de medewerkers zelf. Grote doorbraakprojecten hebben maar kans op slagen als elke medewerker als expert binnen zijn eigen perimeter in staat is om via inspiratie, technieken, coaching en training, maar vooral door al doende te leren, de kleine verbeterprojecten tot een goed einde te brengen.

Waarde creatie uit 'afval'

Een organisatie kent vaak ontelbare blue-wastes: onderbenutte/verloren capaciteit, niet gevaloriseerde bijproducten, enkel lineaire ketens,... Het vermijden van deze verspillingen zorgt nochtans voor ecologische en sociale voordelen, en kan zelfs tot nieuwe inkomstenbronnen leiden. Möbius helpt organisaties om zowel voor medewerkers, klanten als de organisatie zelf waarde te creëren via de principes van de circulaire economie. In plaats van hetzelfde te doen met minder, kunnen organisaties zo meer doen met hetzelfde.

Cases

Recyclage kan ook hip zijn!
Wecycle heeft dankzij een doorgedreven klantensegmentatie een beter zicht op de behoeften van de klant.

Blog

Hoe bedrijfswaarde maximaliseren?

Jonas Hatem

Vorig weekend, tijdens een diner met oude vrienden, ging het gesprek op een bepaald moment over werk. En plots hadden we het daarbij over de waarde van organisaties en wat waarde creëert. Ik besefte dat ze anders over waardecreatie dachten dan ik.. 

I've got the blues!

Mathias Fahy

'Een tomatenblik dat de hele wereld afreist ligt goedkoper in de winkel dan eentje dat lokaal, om de hoek, wordt geproduceerd'. Dit statement is griezelig herkenbaar – soms maken zowel producenten als consumenten gekke, onverklaarbare beslissingen. Maar waarom? De aard van de mensheid?

Onze experten

Möbius Group