Innovatie

Innovatie is essentieel voor alle organisaties. Succesvol innoveren draait om meer dan een 'bootcamp' of een 'innovation award'. Möbius gelooft dat een organisatie het klimaat moet creëren waarin innovatie een maximale kans op slagen heeft.

Procesinnovatie

Processen moeten continu geanalyseerd en verbeterd worden, maar onder invloed van veranderingen in de markt of het maatschappelijk kader volstaan incrementele veranderingen soms niet. Gericht op de actuele en toekomstige vragen van de klanten en de markt, zorgt procesinnovatie voor het effectief herontwerpen van één of meerdere processen. Procesinnovatie creëert zo een fundamentele doorbraak op kwaliteit en efficiëntie.

Bedrijfsmodel

Een organisatie die vandaag succesvol is, is dat morgen niet noodzakelijk nog steeds. Maatschappelijke en technologische evoluties zorgen voor een enorme druk op sectoren en organisaties – denk maar aan de telecomsector, of ziekenhuizen en mutualiteiten. De veranderingen in het landschap maken het noodzakelijk om op geregelde tijdstippen het bedrijfsmodel in vraag te stellen en te blijven innoveren.

(Her)ontwerp innovatieproces

Een goed idee alleen volstaat niet. Om ervoor te zorgen dat een innovatiecyclus optimaal verloopt, is het inrichten van een innovatieproces noodzakelijk. Een succesvol innovatieproces garandeert de nodige bewaking van het evenwicht tussen creativiteit en autonomie om te innoveren enerzijds en de business case van een idee anderzijds.

Innovatieklimaat

Innovatie komt niet vanzelf. Een organisatie kan pas innovatief zijn wanneer de innovatiekracht verankerd ligt in het DNA van de organisatie en van elke medewerker. Op korte termijn uit innovatie zich vaak in incrementele veranderingen, maar tegelijkertijd moeten ook de grote, baanbrekende vernieuwingsideeën kansen krijgen. Dit kan alleen maar in een vruchtbaar innovatieklimaat, waarin medewerkers continu worden gestimuleerd om bezield bij te dragen tot vernieuwing en verandering.

Cases

Blog

Betere continuïteit dankzij blockchain-technologie

Peter Snoeckx

Blockchain-technologie is ideaal voor het tegen een lage kost ontegensprekelijk vastleggen van transacties. Een private blockchain kan deze functionaliteit ook bieden met een betere continuïteit voor bedrijven die er gebruik van willen maken.

Blockchain innovatie en supply chain

Jonas Hatem

'Disruptive innovations' creëren per definitie nieuwe markten en waardenetwerken. Uiteindelijk ontwrichten ze de bestaande markten en waardenetwerken en verdringen ze de gevestigde industriële leiders en allianties.  Vandaag licht ik de blockchain toe en de link met supply chain. Zal de blockchain zijn eigen niche creëren?

Onze experten

Möbius Group