Operational excellence

Operational excellence is de overtuiging van een organisatie om elke dag te willen verbeteren, voor de klant, voor de medewerkers en voor de organisatie. Elke organisatie heeft een minimum aan operational excellence nodig om zijn gekozen strategie succesvol te implementeren en competitief te kunnen zijn in de markt. Indien juist uitgerold is operational excellence een permanent kader van de absolute top tot op de vloer.

Leadership

Operational excellence is veel meer dan het implementeren van een aantal methodieken zoals 5S of A3. Directie en management moeten een duidelijke visie communiceren in de organisatie. Het is hun verantwoordelijkheid om de krijtlijnen voor gewenst gedrag vast te leggen en te communiceren. Maar directie en management moeten ook zelf het goede voorbeeld geven en tegelijkertijd openstaan om ideeën en vragen die bottom-up worden aangebracht te prioriteren en indien mogelijk te realiseren.

Cultuur van continu verbeteren

Operational excellence wordt gedreven door de medewerkers zelf. Grote doorbraakprojecten hebben maar kans op slagen als elke medewerker als expert binnen zijn eigen perimeter in staat is om via inspiratie, technieken, coaching en training, maar vooral door al doende te leren, de kleine verbeterprojecten tot een goed einde te brengen.

Tools en systemen

Om tot operational excellence te komen, kan een organisatie beschikken over allerlei tools voor zowel de kleine als de grote verbetertrajecten: value stream mapping (vsm), root cause analysis, 5S, Standardized Work,... Tools en systemen moeten evenwel gefundeerd en in functie van het ideaal gedrag dat de organisatie wil creëren worden gekozen. Welke en vooral hoe tools ingezet worden zal het gedrag van de medewerkers die het resultaat moeten boeken immers drijven.

Resultaat verzilveren

Eens de juiste projecten in lijn met de strategie en de visie van de organisatie gekozen zijn, moet er ook snel meetbaar resultaat worden geboekt. Succes leidt tot succes. De kaizen pressure cooker vormt hierbij een belangrijke schakel: zonder eindeloze as-is analyses wordt in een kort tijdsbestek met een gefocust team snel tot resultaat gekomen door te experimenteren en kort cyclisch interactief te evalueren.

Cases

Blog

See bridges where others see holes: Serendipity.

Gert Linthout

'Serendipitous innovations have one important characteristic: they are made by individuals able to see bridges where others see holes and connect events creatively, based on the perception of a significant link.'

Gedrag, de blinde vlek in Supply Chain Excellence

Luc Baetens

Na meer dan vijftien jaar bedrijven te hebben geholpen om hun supply chains te verbeteren, vroeg ik mij hoe ik mijn recent verworven 'Shingo principes' kon inzetten om de inspanningen voor een betere supply chain nog doeltreffender aan te pakken. En ik kwam tot een verrassende vaststelling. Het draait allemaal om gedrag, natuurlijk!

Onze experten

Möbius Group