People

‘Mensen zijn onze belangrijkste assets’. Het is een cliché dat in een snel evoluerende maatschappij meer dan ooit waarheid is. De competenties en motivaties van ieder individu maken inderdaad deel uit van het succes en de toekomst van een organisatie. Organisaties zijn maar zo goed als de mensen die er willen en blijven werken. Het valoriseren, optimaal benutten, organiseren en ontwikkelen van dit waardevolle sociaal kapitaal is dan ook de grote uitdaging.

Succesvol veranderen

Heel wat medewerkers en organisaties raken verandermoe na herhaaldelijke pogingen tot het doorvoeren van steeds nieuwe verandertrajecten. Succesvol veranderen is nochtans vlot realiseerbaar met de juiste inzet op veranderbeheer en aandacht voor gedragenheid bij en betrokkenheid van medewerkers bij het uittekenen en uitvoeren van nieuwe projecten.

Innovatieve organisaties

De traditionele (hiërarchische) organisatiemodellen volstaan vaak niet langer om het beste uit de mensen naar boven te brengen. Nieuwe organisatiestructuren, met bijvoorbeeld meer autonomie voor zelfsturende teams, kunnen een antwoord bieden op de noden van de maatschappij, de stijging van het aantal burn-outs, absenteïsme en demotivering van medewerkers.

Coaching

Coaching is een bijzonder krachtige techniek om medewerkers, leidinggevenden of teams inzicht te laten verwerven in zichzelf, in de eigen manier van werken, in de eigen waarden, sterktes en groeipunten, in relaties en situaties. Gekoppeld aan een concreet actieplan, levert coaching een bijzonder waardevolle troef om het beste in coachees, en bij uitbreiding de hele organisatie naar boven te halen.

HR management

Een organisatie wordt draaiende gehouden door de medewerkers die zich elke dag opnieuw engageren. Inzetten op een sterk HR management, met aandacht voor actuele thema’s en initiatieven als sociaal kapitaal, lean leadership, werkdruk vs. werklast, talent management, cultuurontwikkeling, enz. is dus van cruciaal belang om een maximale meerwaarde te creëren voor de organisatie en voor de medewerkers.

Cases

Een dynamiek van continue verbetering in het operatiekwartier
Publiekzaken op weg naar meer klanten tevredenheid en meer werkplezier
Optimale samenwerking

Blog

Schrappen wat niet past? #levenkanjeleren

Nathalie Vermassen

Recent werd mij een zoveelste invulformulier van een vrijetijdskamp van één van mijn kinderen onder de neus geduwd. Figuurlijk dan, want gelukkig was de sprong naar het digitale tijdperk gemaakt.

Gedachten sturen gedrag

Lies Deweer

Een gezonde maand inlassen bleek precies veel moeilijker dan ik had gedacht. Mezelf een 'kleine' verandering opleggen in mijn gedrag, kan ik mij blijkbaar maar moeilijk opleggen. Hoe komt dat toch?

Onze experten

Möbius Group