Proces- en organisatieontwikkeling

Möbius gelooft dat een succesvolle strategie implementatie pas verwezenlijkt kan worden wanneer processen, organisatiestructuur, mensen en middelen worden afgestemd met de strategische doelstellingen van de onderneming.

Procesmodellering en optimalisatie

Een optimaal proces is een proces dat de strategische doelstellingen helpt te realiseren en waarde creëert voor de klant. Met Business Process Management (BPM) technieken zoals process mining kan het procesverloop blootgelegd worden om een dieper inzicht in de verspillingen in het proces te verwerven. Een gedetailleerde analyse van een proces is meteen een ideaal startpunt om vanuit een lean kader het proces stapsgewijs te gaan optimaliseren of modelleren.

Personeelsbehoeftenplanning

Hoe optimaal een organisatie ook is ingericht, zonder de juiste capaciteit en de juiste mensen kan een organisatie niet rendabel functioneren. Gebaseerd op objectieve werklast- en werkdrukmetingen, zorgt een goed ingericht planningsproces ervoor dat de beschikbare capaciteit op de meest efficiënte manier kan worden ingevuld. De juiste man/vrouw op de juiste plaats op het juiste moment.

Organisatiestructuur

Een goede organisatiestructuur is afgestemd op de strategie, sluit aan op de processtructuur en legt duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast in een samenwerkings- en overlegstructuur die verbindend werkt. Ze ondersteunt en faciliteert de goede werking van de organisatie, en is op geen enkel moment contraproductief. Maar een goede organisatiestructuur moet ook wendbaar zijn om snel te kunnen reageren op de veranderingen in de markt.

Case management

Wanneer de processen van een organisatie worden geanalyseerd en beschreven, kunnen er processen overblijven die niet gemodelleerd kunnen worden. Deze processen zijn vaak ongestructureerd en dynamisch van karakter waardoor ze niet gevat kunnen worden in pregedefinieerde BPM-workflows. Case Management (of zaakgericht werken) biedt een nieuwe, efficiëntiegerichte en meer flexibele werkvorm waarbij cases gaandeweg worden opgebouwd en de onderliggende informatie continu wordt gedeeld met elke stakeholder. Een open Adaptive Case Management platform zoals Ground lion helpt om deze nieuwe werkwijze te faciliteren.

Cases

Een dynamiek van continue verbetering in het operatiekwartier
Publiekzaken op weg naar meer klanten tevredenheid en meer werkplezier
Optimale samenwerking

Blog

Monitor uw OK bezettingsgraad!

Lien Van den Berghe

Ziekenhuizen richten zich meer en meer op het verzamelen van data en gegevens die de interne aansturing en organisatie kunnen ondersteunen. Zeker voor een kosten-intensieve afdeling als het operatiekwartier, is het cruciaal om vlot te kunnen beschikken over de juiste sturingsinformatie.

Holacracy: werknemers aan de macht

Pieter Savenberg

Heeft u ooit een verbeteropportuniteit opgemerkt met betrekking tot de manier waarop het werk georganiseerd werd? Misschien had u ideeën over een betere invulling van de strategie, processen of organisatiestructuur? Misschien zag u een oplossing voor de uitdagingen waarmee de organisatie worstelde? 

Onze experten

Möbius Group