Strategie

Een succesvolle organisatie kan niet zonder een duidelijke en inspirerende strategie. Samen met de missie, visie en waarden, is een goedgekozen, doorleefde strategie het kompas bij uitstek voor een organisatie om op elk strategisch moment de juiste beslissing te nemen.

Project portfolio management

In een wereld zonder beperkingen kan alles. De realiteit dwingt organisaties echter om rekening houden met limiterende factoren (vb. middelen, wetgeving,…) en dus om keuzes te maken. Organisaties moeten bewust kiezen voor projecten die het meest bijdragen tot het waarmaken van de gekozen strategie.

Performance management

Strategie implementeren is één ding; deze duurzaam laten doordringen iets anders. Het opvolgen van doelstellingen en activiteiten, het visueel maken van vooruitgang en het vieren van successen zijn slechts enkele van de instrumenten om van verandering verankering te maken.

Strategie implementatie

Na het opbouwen van de strategie vanuit de organisatie moet deze ook terug binnengebracht worden tot op de werkvloer. Elke dienst en elke medewerker moet weten op welke manier ze kunnen bijdragen tot het uitbouwen en realiseren van de strategie. Concrete strategische en operationele doelstellingen helpen bij het definiëren van organisatiebrede initiatieven. Strategie tot in elke vezel van de organisatie!

Strategiebepaling

De formulering van strategie, missie, visie, en waarden mag niet enkel een oefening zijn van de CEO en het directiecomité. Een strategie-oefening is een unieke kans om binnen een bepaald canvas na te denken hoe zin en richting te geven aan de organisatie, én om meteen het nodige draagvlak voor implementatie te creëren bij medewerkers.

Cases

Publiekzaken op weg naar meer klanten tevredenheid en meer werkplezier
Optimale samenwerking

Blog

Hoe bedrijfswaarde maximaliseren?

Jonas Hatem

Vorig weekend, tijdens een diner met oude vrienden, ging het gesprek op een bepaald moment over werk. En plots hadden we het daarbij over de waarde van organisaties en wat waarde creëert. Ik besefte dat ze anders over waardecreatie dachten dan ik.. 

KPIs are dead, long live KBIs!

Lotte Van Meirvenne

We mogen mooie tools hebben, het is echter het gedrag van de leiders én de medewerkers die de uiteindelijke resultaten zullen bepalen. Zoals één van de inzichten van het Shingo Framework het mooi verklaart: ‘Alleen via ideaal gedrag verkrijgen we ideale resultaten.’

Onze experten

Möbius Group