Supply chain management

Supply chain management is niet langer een ondersteunend onderdeel van een bedrijf maar heeft door de evolutie van technologie en klantenverwachtingen een dominante rol verworven. Klanten verwachten van leveranciers dat ze steeds sneller en betrouwbaarder reageren en dat stelt steeds hogere eisen aan de planning en uitvoering van industriële en logistieke activiteiten. Globalisering van supply chains maakt de interactie tussen alle schakels in de keten een competitieve vereiste. Supply chain management op maat van de klant is de uitdaging van de toekomst.

Digital community

In complexe organisaties zitten kleine supply chain teams vaak verspreid en geïsoleerd op verschillende plaatsen in de wereld. Dat maakt het moeilijk om verbeteringen op een duurzame manier in de supply chain organisatie te verankeren. Een digitale supply chain community is dan een uitgelezen manier om kennis te delen tussen team leden overal ter wereld, informatie te verspreiden, virtuele teams te vormen en op te leiden, enz.

Procesoptimalisatie

Het organisatorisch, procesmatig en systematisch opzetten van supply chain processen is een complexe oefening die best wordt aangevat met een ervaren procesarchitect. Möbius zorgt er enerzijds voor dat de juiste keuzes in het procesontwerp worden gemaakt, maar zorgt er ook voor dat de proces en organisatie op elkaar afgestemd zijn, dat de juiste competenties aanwezig zijn en dat de processen optimaal ingebed worden in de ondersteunende systemen.

Planning

Naast het correct uitvoeren van productieorders op korte termijn is het cruciaal om geregeld de capaciteit van de supply chain en de vraag op elkaar af te stemmen. Een goede planning zorgt ervoor dat alle partijen in de end-to-end supply chain coherente beslissingen nemen op de korte, middellange en lange termijn op basis van gedeelde hypotheses en dat in een efficiënt en betrouwbaar proces.

Demand management en klanten segmentatie

Een performante supply chain begint met een goed begrip van de toekomstige vraag. Het doel van demand management is om door een slimme toepassing van technologie en menselijke kennis de verwachte vraag te begrijpen en eventueel te beïnvloeden. Daarvoor zijn de segmentatie van klanten en markten, de selectie van geschikte forecasting technieken en de constructie van efficiënte collaboratieprocessen van cruciaal belang.

Distributie en warehousing optimalisatie

De logistieke infrastructuur en organisatie van een bedrijf moeten aansluiten bij haar strategische doelstellingen. Al te vaak is de bestaande logistiek een resultaat van beslissingen uit het verleden. Blijven werken met onaangepaste infrastructuur of de foute dienstverleners leidt nochtans tot ondermaatse prestaties en hogere operationele kosten. Een combinatie van geavanceerde analytische technieken en een pragmatische aanpak helpen om de logistieke kosten in evenwicht te houden met de verwachte dienstverlening.

Werkkapitaal optimalisatie

Voorraden zijn een belangrijke vorm van werkkapitaal, die door de vraag naar steeds hogere service levels maar al te vaak onder zware druk komen te staan. Een gesegmenteerde aanpak die rekening houdt met de vraag, de rendabiliteit en de levenscyclus van producten, een innovatieve multi-echelon optimalisatie en een geïntegreerd stock management proces onder de gedeelde verantwoordelijkheid van supply chain, sales en finance zorgen ervoor dat stockreducties tot 30% mogelijk zijn met behoud van of zelfs een verhoging van het service level.

Cases

Efficiëntere voorraden beginnen met betere doelstellingen
Verlaging van de onderhoudskosten dankzij een betere prognose

Blog

Hoe bedrijfswaarde maximaliseren?

Jonas Hatem

Vorig weekend, tijdens een diner met oude vrienden, ging het gesprek op een bepaald moment over werk. En plots hadden we het daarbij over de waarde van organisaties en wat waarde creëert. Ik besefte dat ze anders over waardecreatie dachten dan ik.. 

Total 'predictive' maintenance: autonomie door technologie

Momar Tall

Predictief/voorspellend onderhoud (predictive maintenance) is een van de meest voor de hand liggende toepassingen van big data en analyses in een industriële omgeving. De reden hiervoor lijkt duidelijk. Industriële bedrijven verzamelen een heleboel gegevens via hun machines. Alleen gebruikten ze die gegevens tot nu toe amper. Procesgegevens gebruiken om defecten te voorspellen en vooraf in te grijpen, lijkt de perfecte manier om de beschikbaarheid van machines te verbeteren.

Onze experten

Möbius Group