Gezondheidszorg

De Belgische gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld. Tegelijkertijd staat de sector onder zware druk. Terwijl de druk op de financiering toeneemt, blijft de vraag naar kwaliteitsvolle zorg groeien, onder meer door hogere patiëntenverwachtingen, nieuwe behandelmogelijkheden en de vergrijzing. De grote uitdaging is dus meer en betere zorg met minder kosten. Professionalisering, focussen op kernkwaliteiten en efficiëntie, valoriseren van technologie en het uitbouwen van duurzame samenwerkingen en netwerkstructuren tussen zorgpartners onderling zijn hierbij noodzakelijk.

Blog

Eerstelijnsconferentie: een mooi voorbeeld van participatie

De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn is een sterk participatief traject met de sector: zes werkgroepen met telkens een 40-tal vertegenwoordigers van het werkveld, bijna 1.000 inschrijvingen voor de toetsingsavonden in elke provincie, heel wat mensen die hun visie deelden..

See bridges where others see holes: Serendipity.

'Serendipitous innovations have one important characteristic: they are made by individuals able to see bridges where others see holes and connect events creatively, based on the perception of a significant link.'

Cases

Opmaken van beleidsplannen… een minimale tijdsinvestering in een maximale performantieverhoging
Onze expertises

Marge

Een goede marge is de motor om een gekozen strategisch plan vorm te geven, en kan bereikt worden door te werken op inkomsten- en kostenoptimalisatie. Een duurzame margeverbetering groeit op een cultuurbodem van kostenbewustzijn en continu verbeteren (lean), waar snel meetbaar en zichtbaar resultaat boeken d.m.v. specifieke procesverbeteringsprojecten voorop staat.

Zorgproces in functie van de patiënt

Kwaliteitsvolle patiëntgerichte zorgtrajecten zijn het objectief van elke zorginstelling. Een zorgproces dat optimaal is voor de patiënt, is zonder twijfel ook goed voor het ziekenhuis en de zorgprofessionals.

Technologie

Elk ziekenhuis investeert vandaag in technologie: van een elektronisch patiëntendossier en een patiëntenportaal tot een geslaagde integratie tussen de IT-systemen intra en extra muros.

Professionaliseren zorg

Projecten tijdig en met resultaat opleveren, elke dag continu verbeteren, sturen op basis van relevante operationele en klinische indicatoren, gemotiveerde medewerkers, een innovatieve arbeidsorganisatie, management vaardigen, gepast leiderschap, een doorgedreven kennis van de zorgstrategie op elk niveau,... zijn absoluut noodzakelijk om als zorginstelling de tsunami aan uitdagingen klein te houden en met de nodige vastberadenheid te implementeren.

Netwerking

De toenemende druk op de financiering van de zorgsector en de ministerieel vastgelegde beleidsopties zorgen ervoor dat samenwerking tussen zorgpartners cruciaal wordt.

Onze experten

Möbius Group