Recyclage

Producers responsibility organisaties (PROs) zijn belangrijke spelers die de transitie van een lineaire naar een circulaire economie mogelijk maken. Het dynamische landschap waarin deze PROs opereren, met o.a. strengere milieuwetgevingen en rapporteringsvereisten, en een sterk evoluerende markt waar nieuwe producten en technologieën steeds sneller ingang in vinden, vergen aangepaste business modellen, flexibele processen, effectieve technologische ondersteuning en duurzame samenwerkingsverbanden. Daarnaast willen we ook de circulaire economie implementeren door adviesverlening aan diverse kernactoren. We willen private organisaties helpen om via PROs de closed-loop en cradle-to-cradle verder door te trekken en op een efficiënte manier te implementeren. Sustainability wint aan belang, maar wordt vandaag de dag nog zelden als onderdeel van de “core business” gezien. Vanuit de kennis die we hierrond hebben willen we ook met producenten kijken hoe dit kan samengaan met rentabiliteit.

Blog

Prepare for growth!

Groeimogelijkheden zien, maar ze niet kunnen benutten door te weinig voorbereiding en te weinig tijd. Dat is vandaag een risico voor veel bedrijven.

Hoe bedrijfswaarde maximaliseren?

Vorig weekend, tijdens een diner met oude vrienden, ging het gesprek op een bepaald moment over werk. En plots hadden we het daarbij over de waarde van organisaties en wat waarde creëert. Ik besefte dat ze anders over waardecreatie dachten dan ik.. 

Events

Cases

Recyclage kan ook hip zijn!
Wecycle heeft dankzij een doorgedreven klantensegmentatie een beter zicht op de behoeften van de klant.
Onze expertises

Innovatie

Nieuwe technologieën, wijzigende wetgevingen en de evolutie van sommige afvalstromen van kostenstromen naar opbrengstenstromen vergen innovatieve business modellen. Organisaties kunnen flexibel inspelen op veranderingen door het creëren van een klimaat waarin innovatief denken wordt gestimuleerd bij elke medewerker en waarin zowel grote als kleine verbeterideeën kansen krijgen. Alleen zo slaagt een organisatie erin om continu te blijven verbeteren, zoals bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve inzameltechnieken, of het focussen op design for recycling of waste avoidance.

Strategie

Recycling voor vele bedrijven een ander begrip geworden is: het circulaire denken komt meer en meer op de voorgrond, het bieden van een "product" evolueert steeds meer naar het bieden van een "oplossing". Een gedifferentieerde strategie die geïntegreerd wordt in alle aspecten van de organisatie is cruciaal. Dit vertaalt zich in het al dan niet uitbesteden van bepaalde processen, het focussen op specifieke kanalen om de verschillende doelgroepen te bereiken, het concreet opvolgen van belangrijke indicatoren in een performantie management systeem en het kiezen en uitvoeren van de juiste projecten.

Supply Chain Management

Voor organisaties die gekenmerkt worden door intensieve netwerken voor het organiseren van retourstromen, zijn de continue optimalisatie van het netwerk zelf, maar ook een optimale manier van transporteren cruciaal in het ontwikkelen van een sustainable supply chain. Door segmentatie van inzamelpunten en de forecasting van de retourstromen, slagen organisaties er in hun capaciteit optimaal te benutten.

Proces- en organisatiestructuur

Een organisatie die optreedt als regisseur van de keten, heeft vaak te maken met een overvloed aan administratieve en financiële stromen tussen de eigen organisatie en de verschillende partners, onderaannemers en klanten. Een performante IT-architectuur die de verschillende platformen voor de verschillende doelgroepen kan ondersteunen is een must. Bovendien zijn de data zelf een nuttige bron van informatie: door gegevens beter te structureren en doelmatig te analyseren kunnen trends beter gecapteerd worden, kunnen processen beter afgesteld worden en wordt de organisatie slimmer.

Blue

'Blue'-denken (gebaseerd op de principes van de Blauwe Economie van Gunther Pauli) is op zoek gaan naar alternatieve vormen van waardecreatie, waarbij de rendabiliteit van de moderne organisatie wordt gelinkt aan duurzaamheid. Een rendabele verankering van het duurzaamheidsprincipe kan onder andere door in te zetten op materiaal- en energie-efficiëntie, valorisatie van afvalstromen, hernieuwbare inputs, etc...

Onze experten

Möbius Group