Recyclage

Producers responsibility organisaties (PROs) zijn belangrijke spelers die de transitie van een lineaire naar een circulaire economie mogelijk maken. Het dynamische landschap waarin deze PROs opereren, met o.a. strengere milieuwetgevingen en rapporteringsvereisten, en een sterk evoluerende markt waar nieuwe producten en technologieën steeds sneller ingang in vinden, vergen aangepaste business modellen, flexibele processen, effectieve technologische ondersteuning en duurzame samenwerkingsverbanden. Daarnaast willen we ook de circulaire economie implementeren door adviesverlening aan diverse kernactoren. We willen private organisaties helpen om via PROs de closed-loop en cradle-to-cradle verder door te trekken en op een efficiënte manier te implementeren. Sustainability wint aan belang, maar wordt vandaag de dag nog zelden als onderdeel van de “core business” gezien. Vanuit de kennis die we hierrond hebben willen we ook met producenten kijken hoe dit kan samengaan met rentabiliteit.

Blog

Van wegwerp economie naar circulaire economie

Er zijn tal van voorbeelden waardoor je op een eenvoudige manier bewuster kan omgaan met grondstoffen en producten. Maar niet enkel de consument moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ook de producent heeft een belangrijk aandeel in het beperken van de wegwerpmaatschappij.

Case Management, het nieuwe BPMN?

De processen van een spoeddienst in kaart brengen, het is een opdracht waarmee ik in mijn dagdagelijkse realiteit geconfronteerd zou kunnen worden. Vol vertrouwen zou ik van start gaan met het modelleren van bv. ‘het arriveren op de spoedafdeling’ als een proces met gestandaardiseerde activiteiten  en weinig uitzonderingen dat aan de hand van de traditionele BPMN-notatie eenvoudig kan gemodelleerd worden. Maar is dit wel de beste manier?

Events

Cases

Van recycleren naar circuleren!
Recyclage kan ook hip zijn!
Onze expertises

Innovatie

Nieuwe technologieën, wijzigende wetgevingen en de evolutie van sommige afvalstromen van kostenstromen naar opbrengstenstromen vergen innovatieve business modellen. Organisaties kunnen flexibel inspelen op veranderingen door het creëren van een klimaat waarin innovatief denken wordt gestimuleerd bij elke medewerker en waarin zowel grote als kleine verbeterideeën kansen krijgen. Alleen zo slaagt een organisatie erin om continu te blijven verbeteren, zoals bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve inzameltechnieken, of het focussen op design for recycling of waste avoidance.

Strategie

Recycling voor vele bedrijven een ander begrip geworden is: het circulaire denken komt meer en meer op de voorgrond, het bieden van een "product" evolueert steeds meer naar het bieden van een "oplossing". Een gedifferentieerde strategie die geïntegreerd wordt in alle aspecten van de organisatie is cruciaal. Dit vertaalt zich in het al dan niet uitbesteden van bepaalde processen, het focussen op specifieke kanalen om de verschillende doelgroepen te bereiken, het concreet opvolgen van belangrijke indicatoren in een performantie management systeem en het kiezen en uitvoeren van de juiste projecten.

Supply Chain Management

Voor organisaties die gekenmerkt worden door intensieve netwerken voor het organiseren van retourstromen, zijn de continue optimalisatie van het netwerk zelf, maar ook een optimale manier van transporteren cruciaal in het ontwikkelen van een sustainable supply chain. Door segmentatie van inzamelpunten en de forecasting van de retourstromen, slagen organisaties er in hun capaciteit optimaal te benutten.

Proces- en organisatiestructuur

Een organisatie die optreedt als regisseur van de keten, heeft vaak te maken met een overvloed aan administratieve en financiële stromen tussen de eigen organisatie en de verschillende partners, onderaannemers en klanten. Een performante IT-architectuur die de verschillende platformen voor de verschillende doelgroepen kan ondersteunen is een must. Bovendien zijn de data zelf een nuttige bron van informatie: door gegevens beter te structureren en doelmatig te analyseren kunnen trends beter gecapteerd worden, kunnen processen beter afgesteld worden en wordt de organisatie slimmer.

Blue

'Blue'-denken (gebaseerd op de principes van de Blauwe Economie van Gunther Pauli) is op zoek gaan naar alternatieve vormen van waardecreatie, waarbij de rendabiliteit van de moderne organisatie wordt gelinkt aan duurzaamheid. Een rendabele verankering van het duurzaamheidsprincipe kan onder andere door in te zetten op materiaal- en energie-efficiëntie, valorisatie van afvalstromen, hernieuwbare inputs, etc...

Onze experten

Möbius Group