Society

Tegen een achtergrond van technologische vooruitgang met een groeiende vraag naar een cloud-based dienstenaanbod en user interfaces, hebben overheids(gerelateerde) organisaties er alle baat bij uit te groeien tot Smart Cities / Smart Organizations. Maar hoewel het begrip slimme organisatie wordt gelinkt aan technologie en data, is Möbius ervan overtuigd dat organisaties die enkel inzetten op technologie niet zullen excelleren. De belangrijkste asset van een slimme organisatie met een positieve en duurzame impact op de maatschappij zijn de mensen. Medewerkers (en klanten) zullen uitgedaagd worden om anders (samen) te leven, anders te denken, anders te werken en zullen zich permanent moeten heruitvinden. Dat is volgens ons dé uitdaging van de komende decennia…

Blog

Case Management, het nieuwe BPMN?

De processen van een spoeddienst in kaart brengen, het is een opdracht waarmee ik in mijn dagdagelijkse realiteit geconfronteerd zou kunnen worden. Vol vertrouwen zou ik van start gaan met het modelleren van bv. ‘het arriveren op de spoedafdeling’ als een proces met gestandaardiseerde activiteiten  en weinig uitzonderingen dat aan de hand van de traditionele BPMN-notatie eenvoudig kan gemodelleerd worden. Maar is dit wel de beste manier?

Schrappen wat niet past? #levenkanjeleren

Recent werd mij een zoveelste invulformulier van een vrijetijdskamp van één van mijn kinderen onder de neus geduwd. Figuurlijk dan, want gelukkig was de sprong naar het digitale tijdperk gemaakt.

Events

Cases

Publiekzaken op weg naar meer klanten tevredenheid en meer werkplezier
Optimale samenwerking
Onze expertises

People

Een organisatie is constant in ontwikkeling. Aangezien veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het essentieel om blijvend aandacht te besteden aan het Sociaal Kapitaal van de organisatie, m.a.w. aan de draagkracht van en de cohesie tussen medewerkers. In een duurzame organisatieontwikkeling worden zowel medewerkers als organisatie simultaan ontwikkeld door te investeren in opleiding en persoonlijke ontwikkeling enerzijds en cultuur en waarden en wendbare organisatiestructuren anderzijds.

Strategie

De complexiteit van strategie in de publieke sector ligt in het verbinden van de strategie, beleidsplannen en meting: het uiteindelijke doel is het aanpakken van een maatschappelijk probleem. Hiervoor is het cruciaal om het gewenste effect en vooral onderliggend de specifieke oorzaken ervan te analyseren en te begrijpen. ‘State-of-the-art’ overheidsorganisaties betrekken bij de formulering en de realisatie van hun strategie alle relevante actoren via (burger)participatie. Het volstaat niet meer om te vragen wat de stakeholders van de beleidsplannen denken, het gaat over het samen aanpakken van maatschappelijke problemen. Overheden en overheidsorganisaties moeten dit potentieel (h)erkennen, ondersteunen en versterken.

Analytics

Nieuwe technologieën leiden tot veranderingen in het dagdagelijks gedrag, in consumptiepatronen en ze leiden tot nieuwe ‘organisatienetwerken’. (Overheids)organisaties worden aan de vraagzijde geconfronteerd met ‘nieuwe’ digitaal geconnecteerde burgers/klanten en partners. Aan de aanbodzijde maken diezelfde digitale evoluties (SMACIT: social, mobile, analytics, cloud, internet of things) het mogelijk om één-op-één relaties te ontwikkelen met diezelfde burgers/klanten en partners. De uitdaging stelt zich om zowel pragmatisch als strategisch de toevloed aan data flexibel te kunnen blijven omzetten in waardecreatie.

Operational excellence

Een strategie succesvol implementeren en de klant burger/beter bedienen start met een goed inzicht in wat burgers/klanten willen én met een efficiënt georganiseerde organisatie. Via ‘Service Design’ of het gebruikersgericht herdenken van processen en organisaties wordt – via co-creatie – het service aanbod ontwikkeld en geïnnoveerd op maat van burgers/klanten. Een efficiënte (overheidsorganisatie) is bovendien pas mogelijk als zowel de cultuur van het continu verbeteren als lean leadership aanwezig zijn.

Duurzaam ondernemen

De tijd dat overheidsorganisaties een duurzaamheidssectie op de website plaatsen om ‘erbij te horen’ is lang voorbij. Duurzaamheid is een strategische doelstelling. Binnen het BLUE-gedachtengoed (gebaseerd op het boek “De blauwe economie” van Gunther Pauli) betekent duurzaamheid het opzetten van initiatieven vanuit een economische impuls, die tegelijk sociale en ecologisch waarde creëren. Duurzame meerwaarde realiseren doe je als overheidsorganisatie niet alleen, maar door samen te werken in een ecosysteem van partners.

Onze experten

Möbius Group