Society

Tegen een achtergrond van technologische vooruitgang met een groeiende vraag naar een cloud-based dienstenaanbod en user interfaces, hebben overheids(gerelateerde) organisaties er alle baat bij uit te groeien tot Smart Cities / Smart Organizations. Maar hoewel het begrip slimme organisatie wordt gelinkt aan technologie en data, is Möbius ervan overtuigd dat organisaties die enkel inzetten op technologie niet zullen excelleren. De belangrijkste asset van een slimme organisatie met een positieve en duurzame impact op de maatschappij zijn de mensen. Medewerkers (en klanten) zullen uitgedaagd worden om anders (samen) te leven, anders te denken, anders te werken en zullen zich permanent moeten heruitvinden. Dat is volgens ons dé uitdaging van de komende decennia…

Blog

Back to the future

Wat hebben gemeenten nou te maken met high-tech ontwikkelingen zoals robotisering, blockchain en artificial intelligence? Digitale ontwikkelingen die, ogenschijnlijk, alleen interessant zijn voor de techneuten onder ons. De reactie van een van de deelnemers na afloop van het seminar: “Een choquerend antwoord dat aanzet tot actie”, laat zien dat veel gemeenten nog niet bezig zijn met de digitale transformatie die noodzakelijk is bij de overheid.

Gedachten sturen gedrag

Een gezonde maand inlassen bleek precies veel moeilijker dan ik had gedacht. Mezelf een 'kleine' verandering opleggen in mijn gedrag, kan ik mij blijkbaar maar moeilijk opleggen. Hoe komt dat toch?

Events

Cases

Op naar tevreden burgers door een uitmuntende dienstverlening
Onze expertises

People

Een organisatie is constant in ontwikkeling. Aangezien veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het essentieel om blijvend aandacht te besteden aan het Sociaal Kapitaal van de organisatie, m.a.w. aan de draagkracht van en de cohesie tussen medewerkers. In een duurzame organisatieontwikkeling worden zowel medewerkers als organisatie simultaan ontwikkeld door te investeren in opleiding en persoonlijke ontwikkeling enerzijds en cultuur en waarden en wendbare organisatiestructuren anderzijds.

Strategie

De complexiteit van strategie in de publieke sector ligt in het verbinden van de strategie, beleidsplannen en meting: het uiteindelijke doel is het aanpakken van een maatschappelijk probleem. Hiervoor is het cruciaal om het gewenste effect en vooral onderliggend de specifieke oorzaken ervan te analyseren en te begrijpen. ‘State-of-the-art’ overheidsorganisaties betrekken bij de formulering en de realisatie van hun strategie alle relevante actoren via (burger)participatie. Het volstaat niet meer om te vragen wat de stakeholders van de beleidsplannen denken, het gaat over het samen aanpakken van maatschappelijke problemen. Overheden en overheidsorganisaties moeten dit potentieel (h)erkennen, ondersteunen en versterken.

Analytics

Nieuwe technologieën leiden tot veranderingen in het dagdagelijks gedrag, in consumptiepatronen en ze leiden tot nieuwe ‘organisatienetwerken’. (Overheids)organisaties worden aan de vraagzijde geconfronteerd met ‘nieuwe’ digitaal geconnecteerde burgers/klanten en partners. Aan de aanbodzijde maken diezelfde digitale evoluties (SMACIT: social, mobile, analytics, cloud, internet of things) het mogelijk om één-op-één relaties te ontwikkelen met diezelfde burgers/klanten en partners. De uitdaging stelt zich om zowel pragmatisch als strategisch de toevloed aan data flexibel te kunnen blijven omzetten in waardecreatie.

Operational excellence

Een strategie succesvol implementeren en de klant burger/beter bedienen start met een goed inzicht in wat burgers/klanten willen én met een efficiënt georganiseerde organisatie. Via ‘Service Design’ of het gebruikersgericht herdenken van processen en organisaties wordt – via co-creatie – het service aanbod ontwikkeld en geïnnoveerd op maat van burgers/klanten. Een efficiënte (overheidsorganisatie) is bovendien pas mogelijk als zowel de cultuur van het continu verbeteren als lean leadership aanwezig zijn.

Duurzaam ondernemen

De tijd dat overheidsorganisaties een duurzaamheidssectie op de website plaatsen om ‘erbij te horen’ is lang voorbij. Duurzaamheid is een strategische doelstelling. Binnen het BLUE-gedachtengoed (gebaseerd op het boek “De blauwe economie” van Gunther Pauli) betekent duurzaamheid het opzetten van initiatieven vanuit een economische impuls, die tegelijk sociale en ecologisch waarde creëren. Duurzame meerwaarde realiseren doe je als overheidsorganisatie niet alleen, maar door samen te werken in een ecosysteem van partners.

Onze experten

Möbius Group