HR Innov & Tech Day

Tijdens deze HR Day brengen twee collega's een getuigenis over het implementatietraject bij Möbius richting zelfsturende teams.

Tijdens de HR Innov & Tech Day op 24 april, brengen Nathalie Vermassen en Elke Van de Walle een getuigenis over het implementatietraject bij Möbius richting zelfsturende teams. Met aandacht voor de moeilijkheden en pitfalls. En trekken er lessen uit..

Holacracy is een management framework, een organisatiestructuur met een andere benadering voor taakverdeling, hiërarchie en besluitvorming, bedoeld om organisaties effectiever samen te laten werken. Dit doet Holacracy door middel van een systeem dat beslissingsbevoegdheid en besluitvorming verdeelt over zelfstandige, autonome teams in plaats van gecentraliseerd in de ‘top’ van de organisatie.  Dit managementsysteem is onder meer sinds 2013 realiteit bij Zappos.com (onderdeel van Amazon.com, 1400 medewerkers).

Zelfsturende teams zijn vandaag, minstens gedeeltelijk, realiteit in tal van organisaties/bedrijven. De Nederlandse zorgverstrekker Buurtzorg (6.000 medewerkers) is wellicht het meest gekende voorbeeld van succesvolle invoering.

Voor meer informatie over dit event ga naar de event website.