40 meningen en toch 1 purpose!

Dat was mijn gedachte nadat ik donderdag 9 maart wegreed uit Maarsen na afloop van het seminar ‘Organiseren van Strategie’. 40 leidinggevenden van diverse gemeenten bijeen, een garantie voor verschillende meningen, standpunten en ideeën. En toch, allemaal bijeen om geïnspireerd te worden, ervaringen van anderen te horen, ideeën te toetsen en met vakgenoten van gedachten te wisselen. Allemaal met dezelfde ‘purpose’ dus!

En zo gaat dat ook in de eigen organisaties, vertelden diverse deelnemers aan het seminar mij. De grote vraag ‘wat is het bestaansrecht van de gemeente nog?’ is relevant volgens hen. De zoektocht naar de eigen ‘purpose’ of het eigen bestaansrecht. Waar is de gemeente nog van? En waarvan niet (meer)? Waarom zijn we bij elkaar? Of zoals één van de deelnemende gemeentesecretarissen het verwoordde: ‘we hebben meedenkers nodig in plaats van tegendenkers’. Om de verwijdering tussen inwoners en overheid nog extra te benadrukken citeer ik één van de andere aanwezige secretarissen: ‘ons politieke stel is zo gericht op verticale controle en verantwoording dat we helemaal de aansluiting kwijt zijn op de horizontaal georganiseerde samenleving, die vooral actie wil zien’.

Naast deze grote vragen werd er ook uitgebreid gediscussieerd over concrete onderwerpen zoals ‘hoe maak je participatie succesvol?’. De gemeente Leusden heeft een inspirerende presentatie verzorgd die veel ‘food for thought’ opleverde. Of zoals een aanwezige burgemeester zei: ‘we gaan bij Leusden langs!’. Een andere bestuurder verzuchtte: hoe zorg je voor kwaliteit wanneer er een scheiding is tussen beleid en uitvoering? Mijn persoonlijke visie is dat er niet een recept is waarmee participatie succesvol is vorm te geven. Elke situatie is anders en vraagt om een unieke aanpak. Wat het nog lastiger maakt, is dat inwoners zich het recht voorhouden inconsistent te zijn. Dus de ene keer werkt een aanpak perfect, maar werkt deze aanpak helemaal niet in een volgende situatie.

Als er een gemeente is die helder wist te verwoorden hoe purpose vertaald wordt naar de organisatie is dat de gemeente Tholen. Simon Nieuwkoop (gemeentesecretaris) vertelde hoe de missie en visie, vastgesteld door het bestuur, vertaald wordt in een nieuwe manier van organiseren. Werkend vanuit processen, cultuur, betrokkenheid van medewerkers en waarden voor de organisatie.

Ook inspirerend was de workshop waarin deelnemers hun eigen purpose ontdekten. Bijzonder om te ervaren hoe persoonlijk het gesprek hierover soms kon zijn en tegelijk te ervaren hoe relevant deze vraag is voor organisaties om te beantwoorden.

De middag werd afgesloten met een presentatie van Marjolein Plantinga, gemeentesecretaris van de gemeente Krimpenerwaard. Ze vertelde hoe 5 gemeenten in 2 jaar echt samengesmeed zijn tot één organisatie. Juist de kwetsbaarheid waarmee Marjolein en haar collega directieleden zich opstelden naar hun organisatie is mij opgevallen.

Bij het afsluiten van de middag vertelde een deelnemer: ‘Fantastisch om met elkaar over gezamenlijke uitdagingen te praten en informatie uit te delen’. Precies de doelstelling die we vooraf voor ogen hadden!

Dus u zult begrijpen, ik stapte met een goed en enthousiast gevoel en weer vol met goede ideeën de auto in na het seminar. Het seminar met een hele open en prettige sfeer heeft ervoor gezorgd dat we veel mensen met elkaar in verbinding konden brengen. Ik heb nu al weer zin in het volgende seminar op 8 juni over Digitale Transformatie!

Bedankt voor het lezen

Delen blog