Betere continuïteit dankzij blockchain-technologie

Blockchain-technologie is ideaal voor het tegen een lage kost ontegensprekelijk vastleggen van transacties. Een private blockchain kan deze functionaliteit ook bieden met een betere continuïteit voor bedrijven die er gebruik van willen maken.

Blockchain-technologie is ideaal voor het tegen een lage kost ontegensprekelijk vastleggen van transacties. Een private blockchain kan deze functionaliteit ook bieden met een betere continuïteit voor bedrijven die er gebruik van willen maken.

Blockchain is dé hype van het moment. Voor diegenen die nog niet zouden weten waar het over gaat: door dit ‘gedistribueerd grootboek’ worden transacties geregistreerd tussen verschillende partijen. De achterliggende technologie zorgt ervoor dat dit op een fraudebestendige manier gebeurt. De validatiecode die wordt gegenereerd is immers afhankelijk van alle vorige codes én van de gegevens van de transactie zelf. Als deze laatste dus zouden veranderen, klopt de berekende code niet langer, en dus ook niet alle volgende codes. Omdat het bestand van alle transacties bovendien op verschillende computers bijgehouden wordt, zou een wijziging op al deze computers moeten gebeuren.

Organisaties kunnen dit grootboek gebruiken als een vorm van beveiliging voor transacties tussen twee partijen, maar ook om de oorsprong van bepaalde goederen te bewijzen. Nu al is er een blockchain voor edelstenen opgezet die moet vermijden dat bloeddiamanten in roulatie komen. Voor overheden is het mogelijk om officiële documenten elektronisch uit te reiken, met een blockchain “hash” als beveiliging in plaats van een stempel op papier.

Toch zijn er nog een aantal zwaktes in het concept van de blockchain. Omdat de berekening van de transactiecodes, en de afstemming tussen de verschillende krachtige servers die deze ‘ledger’ bijhouden redelijk wat tijd vergt, is het aantal transacties redelijk beperkt. Voor de Bitcoin blockchain is dat momenteel 2 transacties per seconde – een fractie van de vele duizenden die nodig zijn om op een zelfde niveau te komen dan de betalingen die tussen banken heen-en-weer gaan. Technologisch zijn er wel manieren om dit aantal op te drijven, maar daar moet “de gemeenschap” een consensus over bereiken, iets wat momenteel niet makkelijk is.

De grootte van de ledger, die per definitie alle transacties moet bevatten omdat er op verder gebouwd wordt, zal ook sterk toenemen bij grotere aantallen. Hierdoor zullen grotere servers nodig zijn om deze bij te houden.

Door de opzet van de technologie duurt het ook enkele minuten vooraleer een transactie bevestigd wordt – niet echt handig wanneer je als winkelier zeker wil zijn van je geld vooraleer de klant vertrekt. Bij een bank- of kredietkaart is deze bevestiging ogenblikkelijk, of zorgt de bank minstens voor een garantie in geval van frauduleuze transacties.

Een ander probleem is dat er nog geen éénduidige referentietechnologie is opgedoken. Misschien dat deze er niet gaat komen, maar momenteel zijn er naast de Bitcoin blockchain vele anderen die een plaats in de markt denken te kunnen veroveren. Consolidatie is noodzakelijk opdat dit breed als referentiesysteem aanvaard zal worden. Als organisatie nu een versie kiezen houdt een risico in dat deze binnenkort niet langer zal bestaan, of minstens niet verder zo evolueren.

Het hele concept van de blockchain afdoen als een tijdelijke hype zou echter het kind met het badwater weggooien. Als we puur functioneel kijken naar de toegevoegde waarde van onwijzigbare en door iedereen te valideren transacties, dan kunnen we niet anders dan erkennen dat enkel hier al een zeer groot voordeel te halen is.

Een oplossing kan er in bestaan dat organisaties een eigen ‘private’ blockchain opzetten. Deze organisaties moeten een ‘neutrale partij’ zijn in de transactie, zoals een overheid, bank, auditor of IT-dienstenleverancier. Hierdoor hebben ze er zelf geen belang bij dat een transactie gemanipuleerd wordt, en kan er vertrouwen blijven bestaan in het centrale grootboek.

Dit is natuurlijk een radicaal andere aanpak dan de lichtelijk anarchistische kijk die de blockchain adepten-hebben op de zaak. Dit wereldbeeld heeft immers ook zijn nadelen. Dat er een grote groep leden van een ‘community’ akkoord moeten gaan over veranderingen in de opzet, staat snelle innovatie in de weg. Voorgestelde veranderingen aan de Bitcoin blockchain die een groter aantal transacties per seconde moeten toelaten, worden door een groep ‘miners’ tegengehouden omdat deze de inkomsten zouden zien teruglopen. Een schisma kan hier het gevolg van zijn, waarbij de continuïteit voor zakelijke gebruikers niet gegarandeerd is.

De lage transactiekosten zijn een ander groot voordeel van de blockchain. Deze laten toe dat veel meer transacties geregistreerd worden dan wat momenteel het geval is. Zo kan in een proces in principe iedere stap ontegensprekelijk vastgelegd worden als daar een toegevoegde waarde voor is. Dit voordeel blijft ook bij een private blockchain behouden. Een sluitende validatie van een geboorteakte of uittreksel van strafregister volledig online laten verlopen is pakken goedkoper dan een dergelijk document door een loketbeambte laten opstellen en afstempelen.

De nadelen die nog aan deze nieuwe technologie verbonden zijn als excuus gebruiken om er geen kennis mee te maken, is dus een té snelle conclusie.

Bedankt voor het lezen

Delen blog