Bouwen aan een geïntegreerd EPD

Het belangrijkste aspect van verbouwen of EPD programma management, je werkt met mensen.
Thomas Haspeslagh

Veel van onze vrienden verklaren ons gek! Ons huis van amper 5 jaar oud staat immers te koop. Het voldoet aan alle vereisten, het heeft een ruime tuin en elk kind beschikt over een eigen slaapkamer. Daarbovenop heeft het een EPC-certificaat met waarde 19 – voor de leken, dit betekent dat wij de afgelopen 5 jaar volledig energieneutraal waren op het vlak van verwarming en elektriciteit. Waarom staat het dan te koop? Wel, omdat we vijf jaar verder zijn, onze noden als bewoners veranderd zijn en de context ook gewijzigd is.

Analoog vergaat het het elektronisch patiëntendossier: om kwaliteitsvol te kunnen blijven werken en te kunnen blijven inspelen op de verwachtingen van de patiënt én de zorgverstrekker, moet het EPD kunnen blijven voldoen aan de vereisten van een veranderende context.  De Belgian Meaningful Use Criteria (of ook wel de bouwvoorschriften van de medische wereld) worden elk jaar wat ambitieuzer. Van op een afstand bekeken is het allemaal logisch en past het in de toekomstvisie om volledig digitaal te gaan – met alle evidente voordelen van dien. In concrete gevallen komt er een gezonde dosis vak -en terreinkennis bij kijken om tijdig aan alle vereisten te voldoen.

Maar zowel bij (ver)bouwen als het EPD volstaat vakkennis op zich niet. Een grond- of een projectplan is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen starten aan een project. Kost wat kost aan dit initiële plan vasthouden kan totale stilstand tot gevolg hebben. Gepast inspelen op de veranderende omstandigheden, én hierover ook open communiceren hebben nog geen dorpel of elektronisch voorschrift verkeerd doen belanden. Vanop de dorpel van het schuifraam, of de via de interactiecheck op het voorschrift, kan trouwens een heel mooi uitzicht op de omgeving of op het medicatieschema geboden worden. Het opent perspectieven die vóór de verandering ongekend en dus onbemind waren. Een stimulans dus om te verbouwen of als EPD programma manager aan de slag te blijven.

En dat brengt me bij het belangrijkste aspect van verbouwen of EPD programma management, je werkt met mensen. Je krijgt de kans om met diverse aannemers of vakexperten te werken. Elk heeft z’n eigen expertise en kan een ongelooflijke meerwaarde betekenen voor het project als ze weten wat hun bijdrage aan het groter geheel is. Technische aspecten loeren steeds om de hoek maar primeren nooit op het gebruiksgemak van de woning of het EPD. In nauw overleg met je huisgenoten of zorgverstrekkers licht je je hele huishouden of huidige dossiervoering door om in het gerenoveerde huis of EPD zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Als je rekent op een zelfrijdende auto, of het automatisch opladen van alle nodige informatie naar het kankerregister, dan voorzie je geen garage of een uitprint van de gegevens meer.

Verbouwen en EPD programma management lopen voor mij momenteel samen en mogen dat wat mij betreft de komende jaren gerust blijven doen!

Bedankt voor het lezen

Delen blog