Chemische supply chains van push naar pull…

Een degelijk S&OP-proces wordt grotendeels door de vraag aangestuurd, en bijgevolg moet de productie de vraag volgen in plaats van maximaal te worden benut: het supply chain model is geëvolueerd van een push model naar een pull model!
Leon van der Loo

Supply chain management neemt het eindelijk over van productie!

Al meer dan 15 jaar bekleed ik functies in het supply chain management in de chemische en farmaceutische industrie en zodoende heb ik Peter Devos ontmoet, directeur van de European Chemical Transport Association (ECTA), die ook uitgebreide ervaring in de chemische sector heeft. We hadden een interessante discussie over ontwikkelingen in de supply chain van die sector.

We hebben de voorbije 10 jaar allebei grote ontwikkelingen gezien, niet in het minst omdat de steeds toenemende digitalisering een belangrijke motor voor de globalisering is geworden en enorme mogelijkheden creëert om vraag en aanbod beter in evenwicht te brengen, om de ‘end to end’ zichtbaarheid in de supply chain te verhogen en meer logistieke samenwerking tussen partners en klanten te exploreren.

Chemische industrie: van nature asset-driven

De chemische industrie is historisch gezien zeer asset-drivenomwille van de grote kapitaalinvesteringen. Bijgevolg is de macht en de organisatorische structuur van productieorganisaties in grote chemische bedrijven traditioneel gezien groot en heeft lang de gedachte van een geïntegreerde supply chain en de implementatie van goede methodologieën voor de planning van verkoop en activiteiten (S&OP) geblokkeerd. De hoge kapitaalintensiteit zorgt er tenslotte voor dat de capaciteitsbenutting moet worden gemaximaliseerd en dat de kosten van de verkochte producten tot een minimum moeten worden beperkt, zodat het supply chain model heel push-driven is. Zoals aangegeven door CEFIC (The European Chemical Industry Council) heeft de capaciteitsbenutting in de chemische industrie een langetermijngemiddelde van iets boven 80%.

 

Van lokale naar wereldwijde S&OP… en naar geïntegreerde businessplannen

Hoewel het S&OP denken er al jaren is, is dit vaak veeleer op lokaal niveau gebleven. Om wereldwijde S&OP’s te implementeren zijn transorganisatorische (wereldwijde) ERP-systemen en bijbehorende (geavanceerde) planningsystemen vereist en vaak is dat niet het geval. De toenemende digitalisering en de snelheid om de nodige gegevens beschikbaar te stellen om daarbij een wereldwijde S&OP uit te voeren, verandert het denken van de bedrijven en duwt de supply chain van een push naar een pull model. De nieuwste systemen hebben real-time data beschikbaar om bedrijfsbeslissingen op alle niveaus in de organisatie te sturen. Als voorbeeld heb ik onlangs volledige zichtbaarheid van zeetransport samen met een wereldwijde transporteur geïmplementeerd, waardoor we gegevens over zeevrachten (ETD, ETA, ATA, enz.) direct in ons ERP-systeem kunnen krijgen. Dat was een grote stap voorwaarts in het controleren (verbeteren!) van het niveau van de klantenservice op wereldwijde schaal. Dashboards van supply chains hebben hier hun voordeel uit gehaald en worden uiterst geavanceerd. Geïntegreerde bedrijfsplanning is dezer dagen het grote gespreksonderwerp in talloze grote bedrijven!

De responsiviteit van de klanten is enorm verhoogd en bijgevolg ook het vermogen van bedrijven om snel te reageren op marktbehoeften en -ontwikkelingen. Om het met de woorden van Darwin te zeggen: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, maar diegene die zich het best kan aanpassen aan de verandering”. Met de verhoogde responsmogelijkheden worden bedrijven wendbaarder en voelen ze de noodzaak ervan in deze snel veranderende wereld.

Wereldwijde productiecapaciteiten mogelijk maken… wat zijn de effecten?

Wanneer bedrijven overschakelen naar wereldwijde S&OP’s, zijn de effecten op individuele fabrieken en werknemers gigantisch en dit mag niet worden onderschat. Fabrieken worden omgetoverd tot flexibele “swing plants” om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Lokale productie voor het lokale niveau wordt minder belangrijk en “wereldwijd voor lokaal” is de nieuwe planningsnorm, rekening houdend met de wereldwijde capaciteit, wereldwijde energie- en productiekosten en de wereldwijde vraag. De capaciteit van een fabriek kan niet langer op zichzelf worden bekeken en iemand moet richtlijnen geven over hoe de som van alle fabriekscapaciteiten in het bedrijf moet worden benut. En daar gaan we… de afdelingen supply chain krijgen de lang begeerde toonaangevende rol in bedrijven, omdat zij de planning en het wereldwijde overzicht hebben! Bijgevolg worden planningsbeslissingen steeds meer gecentraliseerd. Nogmaals, de steeds verbeterende IT-tools ondersteunen dit steeds complexere besluitvormingsproces.

Door de vraag aangedreven supply chains… en wat moet productie doen?

Dit gezegd zijnde, verandert dit ook de historische dominante rol van de productieorganisatie. Een degelijk S&OP-proces wordt grotendeels door de vraag aangestuurd, en bijgevolg moet de productie de vraag volgen in plaats van maximaal te worden benut: het supply chain model is geëvolueerd van een push model naar een pull model!

De effecten zijn enorm. Met het oog op het wereldwijde plaatje worden fabrieken niet langer volledig bezet. De productie moet leren hoe een fabriek zo doeltreffend mogelijk kan worden gerund, bijvoorbeeld op slechts 60%, en dit is een totaal nieuw concept voor hen.

  • Is er voldoende kennis om fabrieken doeltreffend te beheren met veeleer lagere benuttingsgraden?
  • Wat is het effect op het personeel?
  • Betekent dit dat bedrijven moeten beginnen nadenken over een uitbreiding van hun flexibele personeelsbestand?
  • Is dat wel mogelijk voor een dusdanig kennisintensieve sector als chemie?

De komende jaren moeten bedrijven in ieder geval gaan nadenken over hun aanpak van het beheer van cultuur en mensen (en dit heeft ongetwijfeld een sterke invloed op talentbeheer) en dit zou weleens een nieuwe (r)evolutie kunnen teweegbrengen!

 

Bedankt voor het lezen

Delen blog