De negen levens van een consultant

Voor ik vandaag na een lange dag naar huis vertrek, heb ik er even nood aan alles op een rijtje te zetten.

Voor ik vandaag na een lange dag naar huis vertrek, heb ik er even nood aan alles op een rijtje te zetten. Wat is er allemaal gebeurd sinds ik deze ochtend de deur achter mij had dichtgetrokken?

CHRONOLOGISCH: CHAOS VAN DICHTBIJ

Eerst en vooral was er een individueel reflectiemoment met mijn persoonlijke evaluator. Zoals wel vaker gebeurt, dreven we al snel af van het bespreken van mijn individuele uitdagingen en doelstellingen en kwamen enkele strategische vragen over het waarom en hoe van Möbius boven water.

Na een geanimeerde discussie was het tijd geworden voor project A. Samen met de andere leden van het projectteam bepaalden we de aanpak van een stuurgroep bij de klant volgende week. Welke informatie hebben de interviews met de werknemers opgeleverd? Hoe verschilt de organisationele aanpak en het contact met de klanten over de verschillende afdelingen? Hoe kunnen we dit op een duidelijke manier voorstellen aan het management zodat de nodige beslissingen genomen kunnen worden? Na 2 uur hadden we een duidelijke visie op het verhaal dat we willen brengen.

Over de middag toch even pauzeren om een broodje in de naburige broodjeszaak te gaan halen. Toevallig (of niet?) net op het moment dat mijn “petekind” ook om een broodje ging. Ik was blij haar enkele tips te kunnen geven over hoe om te gaan met files, om zo meer tijd vrij te kunnen maken voor projectwerk (of vrije tijd, dat is haar eigen keuze). (Ik moest overigens nog steeds wachten tot mijn broodje klaar was voor ik kon betalen.

Na de middag terug aan het werk. Het verhaal dat we deze ochtend uitwerkten voor project A moest nog worden omgezet in iets tastbaars. Analyses in Excel leverden enkele grafieken op die een heel duidelijk beeld geven van de situatie. Enkele andere grafieken zeiden helemaal niets, en belandden daarom rechtstreeks in de vuilbak. Waren we intussen alweer 3 uur verder? Wat vliegt de tijd!

Nog één belangrijk gesprek in mijn agenda vandaag: Bij een verzekeringsbedrijf merkten we in project B dat een nieuwe IT-toepassing in sommige gevallen foutieve premies zou aanrekenen voor een grote groep klanten. Dit is natuurlijk onaanvaardbaar en krijgt daarom een hoge prioriteit in mijn agenda. Dankzij een efficiënte samenwerking was de oorzaak van het probleem al snel duidelijk en konden we een voorstel formuleren om dit probleem op te lossen. To be continued dus … maar we zijn tevreden over de vooruitgang die we boekten.

Vervolgens nam ik nog even de tijd om het vorige probleem exact te formuleren. Om hoeveel polissen gaat het? Wat is de verwachte impact van de wijzigingen die we voorstellen? Wanneer verwachten we dit probleem opgelost te zien? Is er een impact op waar andere mensen binnen hetzelfde project mee bezig zijn? Wat dieper onderzoek leerde mij dat het allemaal wel mee zal vallen, gelukkig!

Voor ik naar huis vertrek nog even afstemmen wat de volgende stappen zijn in een nieuwe actie om de noden van onze klanten nog beter aan te voelen en hen een oplossing op maat aan te kunnen bieden.

INHOUDELIJK: STRUCTUUR VAN BOVENAF

Wauw, wat een allegaartje aan bezigheden. Zou een chronologisch overzicht wel de meest accurate weergave zijn voor waar ik vandaag mee bezig was? Door alle overtollige informatie te verwijderen en enkel de essentie van bovenstaande activiteiten te behouden kwam ik tot een andere indeling van mijn dag. Net zoals Möbius haar klanten steeds ondersteunt op 3 essentiële domeinen, kunnen mijn activiteiten net zo ingedeeld worden:

ORGANISATIE

  • In project B maakte ik een analyse van de schaal en impact van het probleem om het management van het project op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de planning. Op die manier kunnen zij de vooruitgang op hoger niveau bewaken.
  • De doelstelling van project A is de strategische keuzes van de klant te verankeren in alle operationele activiteiten die worden uitgevoerd. De stuurgroep volgende week draagt hier aan bij als een moment waarop belangrijke beslissingen kunnen worden genomen.
  • Ook bij Möbius ondersteun ik de organisatie door constant op zoek te gaan naar dingen die vandaag beter kunnen of die een uitdaging vormen voor morgen.

MEDEWERKERS

  • Door interviews met de medewerkers in project A kregen we een heel duidelijk zicht op de manier waarop vandaag gewerkt wordt. In een volgende fase zullen zij opnieuw betrokken worden om onze aanbevelingen mee vorm te geven, zodat we niet enkel een theoretische maar ook een effectieve verbetering kunnen aanbrengen bij de klant.
  • Door over de middag te polsen hoe het gaat met (nieuwe) collega’s help ik ook bij Möbius mee aan het onderhouden van een positieve en collegiale werkomgeving.
  • Door mijn rol als peter naar waardigheid invulling te geven, help ik ook bij Möbius een optimale collegiale werksfeer en te creëren voor nieuwe Möbianen.

KLANTEN

  • In project A is de strategie van het bedrijf heel sterk gelinkt aan de klanten, niet enkel de operationele medewerkers, maar ook de leidinggevenden trachten zo nauw mogelijk met de klant betrokken te zijn. Nieuwe doelstellingen en aandachtspunten moeten het mogelijk maken om dagelijks in het werkveld aan te voelen hoe we de klanten nog beter van dienst kunnen zijn.
  • In project B is er geen twijfel mogelijk dat ik niet enkel de organisatie en medewerkers in mijn achterhoofd heb. Ook de manier waarop met klanten wordt omgegaan ligt mij nauw aan het hart. Foute premies zijn niet wat de klant verwacht, de dienstverlening mag niets anders dan perfect zijn.
  • Möbius heeft natuurlijk ook klanten, en ook die probeer ik (binnen en buiten projectwerk) zo goed mogelijk te ondersteunen. Door op te volgen wat er gebeurt in de markt en oplossingen te bedenken voor nieuwe uitdagingen denk ik ook vanuit hun referentiekader.

9 LEVENS?

De attente lezer merkt op dat ik tot nu toe slechts 8 levens vermeldde. Thuis wachten de collega’s in mijn privéleven (toekomstige echtgenote en kat) met een lekkere maaltijd en een gezellige avond in de zetel.

Bedankt voor het lezen

Delen blog