Dinsdag is ‘guts’ dag!

Mijn eerste 100 dagen bij Möbius
Peter Debaere

Over waarden en meer

Als jonge starters kregen we de eerste werkdag de opdracht om na drie maanden te rapporteren over onze eerste 100 dagen bij Möbius. Al vrij snel wist ik dat ik iets wou doen rond de vier bedrijfswaarden van Möbius: ‘schouder aan schouder’, ‘durf’, ‘gebeten’ en ‘raak’. Deze waarden vormden voor mij een belangrijke reden waarom ik bij Möbius ben gaan werken. En nu kon ik ontdekken in welke mate die waarden effectief ook toegepast worden in het dagdagelijkse werk, of enkel dienen om mee uit te pakken op de website of in een verkoopgesprek.

Om te vermijden dat mijn verhaal rond de waarden te wollig of abstract zou blijven koos ik ervoor om mijn persoonlijke ervaring met de waarden kwantitatief te onderbouwen en tastbaar te maken, een eigenschap die blijkbaar in het DNA van elke Möbiaan ingebakken is.

Honderd dagen lang hield ik dagelijks een score bij voor elk van de waarden. Een score tussen 1 en 4, naargelang ik die waarde ervaar. Om voor mezelf het verschil tussen 1, 2, 3 of 4 scherp te stellen, en om 100 dagen lang consistent te kunnen coderen werkte ik met een eenvoudige matrix met twee dimensies: intensiteit en duur. Als ik bijvoorbeeld een waarde heel intens ervoer, en dat de hele dag lang, dan gaf ik die dag de waarde een score 4.

Wat waren de resultaten na honderd dagen minutieus turven?

Alles samen genomen bleek dat de waarde ‘schouder aan schouder’ er voor mij het verst bovenuit stak, met een score van 235 op een maximum van 400. Dit is voor een groot stuk te wijten aan de Möbius Academy waarin we gedurende een drietal weken met alle starters ondergedompeld werden in ‘the Möbius way of working’. Daarnaast werden we ook met meer ervaren collega’s op pad gestuurd om die theorie in de praktijk te observeren. Het ‘schouder aan schouder’ gevoel werd ook sterk aangewakkerd doordat we snel samen met onze klanten konden samenwerken aan concrete uitdagingen. Die ‘training on the job’ is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Möbius Academy.

Nog leuker wordt het als we de scores van de waarden linken aan de verschillende dagen in de week. Daaruit blijkt dat het ‘schouder aan schouder’-gevoel sterker wordt naarmate de week vordert. Het is ergens ook logisch aangezien we op het einde van de week samenzitten met klanten of collega’s om de voortgang van een project of initiatief te bespreken en actiepunten vast te leggen voor de week die komt.

Uit de scores voor de waarde ‘gebeten’ valt ook een duidelijke ‘ end of the week rush’ op: op donderdag en vrijdag willen we nog werk afronden om met een leeg hoofd het weekend in te trekken. Opmerkelijk is dat de waarde ‘raak’ niet daalt op vrijdag, ook al is dat een dag waarop heel wat overleg wordt ingepland. We lijken er met andere woorden in te slagen om efficiënt en oplossingsgericht te vergaderen.

Dinsdag is dan weer de ‘guts’-dag. Op het moment dat de andere waarden minder voelbaar zijn, is er op dinsdag extra ruimte voor innovatie en creativiteit. Heb je me dus nodig om eens out-of-the-box te denken? Bel me op een dinsdag.

Als we voor de vier waarden kijken naar de trend over 100 dagen valt een grote variabiliteit op. Dit geeft mij een gerust gevoel voor de toekomst. Als de volgende reeksen van 100 dagen dezelfde opeenvolging van pieken en dalen vertonen, zal ik het werk bij Möbius niet snel als een sleur ervaren.

Laat me tot slot nog eens 1 piek uitlichten om te illustreren dat die hoge scores uiteenlopende oorzaken kunnen hebben. Dat bijvoorbeeld niet enkel de Möbius Academy voor een sterk ‘schouder aan schouder’ gevoel zorgt.

Rond de 20e september hielden we bij een lokaal bestuur een aantal klankbordsessies om een nieuw dienstverleningsconcept af te toetsen. Hoewel ik amper een maand bij Möbius werkte, kreeg ik de autonomie en het vertrouwen om de sessies alleen te leiden (‘durf’). Op een zeer interactieve manier (‘schouder aan schouder’) leverden deze sessies waardevolle input op (‘raak’). Achteraf had ik nog een goed gesprek met de klant om samen (opnieuw ‘schouder aan schouder’) te anticiperen op mogelijke obstakels die een kwalitatief eindresultaat van het traject zouden kunnen ondermijnen (opnieuw ‘raak’).

Bedankt voor het lezen

Delen blog