Eerste indrukken na de HIMSS studiereis

Peter Willen

Als één van de sponsoren van de Belgische delegatie was Möbius dit jaar aanwezig op HIMSS Europe WoHIT Barcelona. De studiereis was een combinatie van (inspirerende) sessies op de beurs en voordrachten georganiseerd op maat voor de Belgische delegatie.

Alvast mijn interpretaties en indrukken van enkele sessies:

  1. Technologie dient meer dan ooit de ‘bedoeling’.  Het gaat niet (alleen) over technologie en wearables maar vooral over gedragsverandering. Hoe kunnen we gezonder leven, hoe kunnen we meer inzetten op preventie, hoe kunnen we een lang en gezond leven mogelijk maken,… Het is een traag en langzaam proces. It’s all about behavior. De impact van de keuzes die we maken zal pas binnen 20 jaar zichtbaar resultaat leveren (dixit Lars Grieten van Imec). Technologie kan die gedragsverandering ondersteunen.
  2. De mogelijkheden van Virtual Reality dringen ook de gezondheidszorg binnen. Educatie, opleiding en een kans om empathie in het zorgproces te verhogen. Een praktisch voorbeeld is de toepassing van VR bij de behandeling van autistische kinderen.
  3. Als je de zorgsector vergelijkt met andere sectoren, is de productiviteit in de services sector en in het bijzonder in de zorgsector tussen 1987 en 2014 gedaald in tegenstelling tot andere sectoren (retail, manufacturing, finance,…) (volgens een studie van Brookings Institution). Het is een uitdaging voor technologie om daar een antwoord op te bieden.
  4. Een bijzonder inspirerende bijdrage kwam er van arts en rapper Dr. Zubin Damania aka. ZDoggMD. Hij gaf een pleidooi voor healthcare 3.0, een zorgmodel waarin de patiënt actief betrokken is en waarin technologie het contact tussen arts en patiënt echt ondersteunt. Het was niet alleen een theoretisch verhaal want met zijn primary care unit ‘turntable health’ slaagt hij erin een netto besparing van 12% te realiseren.
  5. Steven Van Belleghem slaagde erin om het gezelschap stil te houden met een prachtige bijdrage hoe artificiële intelligentie in de toekomst zeer bepalend zal zijn. En ondanks al dit technologisch geweld worden passie, creativiteit en empathie schaarse resources die we als zorgverlener moeten toevoegen aan de technologische tsunami.
  6. Emoties analyseren en in functie daarvan actie ondernemen. Voor mij een nieuw verhaal of een vraag of emotion analytics een echte toegevoegde waarde kan worden.
  7. Het is niet allemaal goud dat blinkt. Het wordt een uitdaging om te voldoen aan de Europese verordening inzake privacy. De studiereis werd afgesloten met een boeiende voordracht van Prof. Dr. Patrick Van Eecke die zijn licht liet schijnen over hoe we moeten omgaan met de nieuwe privace regels op basis van de general data protection regulation (GDPR).

Bedankt voor het lezen

Delen blog