Handen uit de mouwen in het organisatie-ontwerpatelier

Organisaties worden steeds meer uitgedaagd om zich flexibel op te stellen, om te gaan met disrupties, mee te bewegen met de markt … Maak van het bepalen van een nieuwe of aangepaste organisatie-inrichting een doelgericht en creatief ontwerpproces.
Kim Oostvogels
Partner

Een degelijk ontwerpproces:

  • zorgt voor een deugdelijke organisatie-inrichting;
  • is het fundament voor een vlotte ‘kanteling’.

Organisaties deugdelijk ontwerpen is een ambacht. De afgelopen decennia hebben we samen met vallen en opstaan geleerd wat werkzaam is en wat niet. En toch zien we nog steeds ongelukken gebeuren, dienen we disfunctionele organisaties uit het slop te trekken, krijgen we het schaamrood op de wangen als we zien in welke structuren en systemen medewerkers hun opdracht dienen uit te voeren… Ook zien we dat heel wat organisaties in COVID-tijden bijzondere prestaties neerzetten. Dat laatste is indrukwekkend en verdient onze waardering. Maar heel vaak gebeurt dit ondanks en niet dankzij de organisatie-inrichting. En dat is een probleem. Wil u duurzaam met verandering en disruptie kunnen omgaan, dan ligt een belangrijke sleutel in de manier waarop u uw organisatie inricht.

 

Vier inzichten vormen de stapstenen om een organisatie degelijk in te richten. 

  1. De moderne sociotechniek ‘plus’: Een degelijke organisatie-inrichting vindt het evenwicht tussen de kwaliteit van arbeid en de kwaliteit van jobs. Met kwaliteit van arbeid bedoelen we de mate waarin de organisatie haar doelen op een efficiënte manier weet te bereiken. Met kwaliteit van jobs bedoelen we de mate waarin actieve jobs worden gecreëerd die het welzijn, de motivatie en de prestaties van de medewerkers bevorderen. De inzichten van de moderne sociotechniek vinden we terug in concepten zoals de ‘Innovatieve ArbeidsOrganisatie’. Er zijn bijkomend heel wat inspirerende organisatievormen in de praktijk terug te vinden (Holacracy, Sociocracy, Agile, enz.). Geïnformeerd en geïnspireerd onderbouwde keuzes maken, maakt het verschil.
  2. Design thinking: Als er iets is wat we kunnen leren bij het ontwerpen van organisaties vanuit de wereld van design thinking, dan is het wel om te beginnen met de verwachtingen van de ‘gebruikers’. Welke impact wil de organisatie hebben? Wat zijn de prestatie-eisen? Vooraleer in het creatieve ontwerpproces te stappen, leert design thinking ons om de contouren van waarbinnen we willen werken vast te leggen. Welke ontwerpprincipes willen we hanteren? Tot slot leert design thinking ons om een volledig ontwerp te maken, om verschillende ontwerpdimensies (bijvoorbeeld visie, leiderschap, teams, macrostructuur, microstructuur, enz.) aan elkaar te linken, om de juiste configuratie te maken die ‘fit-for-purpose’ is. Dit doen we door te knippen, te plakken en knopen door te hakken.
  3. Visueel werken: Als er iets is dat onontbeerlijk is in een organisatie-ontwerpproces, dan is het wel dit. Een collectief beeld vormen, letterlijk, van de toekomstige organisatie, van verschillende mogelijke scenario’s. Het maakt het een pak eenvoudiger om meer belanghebbenden op een meer effectieve manier te engageren. Een fysiek of virtueel ontwerpatelier, waar alle tools en data ter beschikking staan om een visueel denkproces te laten uitmonden in een nieuw organisatie-ontwerp, is de plek bij uitstek waar het allemaal gebeurt.
  4. Samen onderweg: Nieuwsflash. Er is niet één juist ontwerp voor uw organisatie. Ik herhaal. Er is niet één juist ontwerp voor uw organisatie. Er zijn wel ontwerpen die meer of minder goed werken. Het fundament van een performante organisatie wordt bovenal gevormd door de mensen en hun ‘goesting’ om het ontwerp in de praktijk te doen slagen. Een organisatie ontwerpen vergt een co-creatief proces waarbij collectief, stapsgewijs en doelmatig betekenis wordt gegeven aan nieuwe structuren. Elke structuur wordt op zijn niveau vormgegeven. Het behelst het ontwikkelen van een organisatiecompetentie om de organisatievorm vlot te leren bijsturen. Het vergt een cultuur van openheid en vertrouwen.

 

Meer weten?

Ontdek het ondersteuningsaanbod van Möbius om te bouwen aan een bezielde organisatie, gebundeld onder het merk Trüvius, via www.truvius.org.

Neem alvast een voorsprong dankzij de volgende boeken: Van Babel tot Ontwerp (Seth Maenen), Organisatie ontwerp atelier (Mark Nijssen), Zeal, beziel je organisatie (Kim Oostvogels)

 

Bedankt voor het lezen

Delen blog