Hoe transformeren naar Industrie 4.0 ?

Wat is Industry 4.0? Wat waren de vorige drie revoluties en wat was de rol van België hierin? Hoe gaan de bedrijven van vandaag in België best om met deze transformatie?

Op het afsluitend seminarie van de Tech Startup Day 2016, benadrukte Alexander De Croo, onze huidige minister verantwoordelijk voor de Belgische digitale agenda, dat het nodig is dat we investeren om opnieuw een koploper worden in Europa bij de vierde industriële revolutie, namelijk Industry 4.0. Maar wat is Industry 4.0? Wat waren de vorige drie revoluties en wat was de rol van België hierin? Hoe gaan de bedrijven van vandaag in België best om met deze transformatie?

De vier industriële revoluties en België

Tijdens de eerste industriële revolutie werd in 1720 voor het eerst op het Europese vasteland een stoommachine gebruikt om een waterpomp in een steenkoolmijn bij Luik aan te drijven. Ruim een eeuw later speelden de Belgen opnieuw een cruciale rol in de tweede industriële revolutie waar de spoorlijn van Brussel naar Mechelen de eerste was op het Europese vasteland. Tijdens de derde industriële revolutie, waar elektronica en IT centraal stonden, besloot de Vlaamse regering te investeren in micro-elektronica en biotechnologie. Dit zorgde onder andere voor het ontstaan van IMEC, het grootste onafhankelijk Europees onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica. Momenteel staat de vierde industriële revolutie aan de deur, waar er verder geautomatiseerd wordt en communicatie centraal staat. Communicatie tussen de mens, het systeem, de machine en zelfs het product zelf. Hoog tijd dus dat de Belgische industrie opnieuw zijn rol opneemt en uit de startblokken schiet. De Belgische bedrijven IMEC en iMinds, wereldwijde toppers in respectievelijk hardware en software slaan alvast de handen in elkaar!

Industry 4.0 en de smart factory

John Chambers bij Cisco vertelde de wereld: “If you don’t innovate fast, disrupt your industry, disrupt yourself, you’ll be left behind”. De opkomst van Ali Baba, AirBnB, Uber,… in de laatste 10 jaar, ondersteunen deze uitspraak. Nog nooit groeiden startups uit tot een multinational in zo’n korte tijdspanne. Doordat alles en iedereen met het internet verbonden is, kunnen ondernemingen via digitale kanalen enorm snel en efficiënt hun klanten bereiken. De klant staat steeds meer centraal gezien hij via het internet toegang heeft tot alle informatie die hij wenst en zo veel kritischer keuzes gaat maken. De uitbouw van digitale community platformen maken bepaalde stappen in de value chain overbodig waardoor gehele industrieën op zijn kop worden gezet. In plaats van ‘Internet of Things’ spreken we van ‘Internet of Everything’ waarbij bedrijven en klanten meer en meer in een cyber-fysische wereld terechtkomen.

Deze trend zet zich ook door in de productieomgeving, waar men spreekt van de ‘smart factory’. Een mooi voorbeeld hiervan is Local Motors, een startup in het produceren van elektrische wagens. Met behulp van 3D-printers en geavanceerde robotica in een geautomatiseerde productieomgeving, print Local Motors de onderdelen van een elektrische wagen, waarna deze geassembleerd wordt in minder dan 8u! Meer en meer worden zoals bij Local Motors de verschillende stappen van het productieproces digitaal getransformeerd. Machines zijn tot het uiterste geautomatiseerd en beschikken over de nodige rekenkracht om zelf hun eigen beslissingen te nemen. Door deze decentralisatie van de reken- en beslissingskracht, is de connectiviteit tussen de machines van uiterste belang omdat machines met elkaar communiceren om optimale beslissingen te nemen. Elke stap en beweging wordt ook digitaal gemeten en centraal opgeslagen in datacenters en cloud structuren om dan via complexe big data analyses gedetailleerde inzichten te creëren over het productieproces en om de performantie te optimaliseren.

Het digitale sprookje

Bovenstaande is slechts een heel korte beschrijving van wat de vierde industriële revolutie zou kunnen betekenen. Investeren in Industry 4.0 zou de productie terug naar Europa kunnen halen en op deze manier voor een sterke economische groei kunnen zorgen. Welke stappen een bedrijf concreet moet volgen om deel te maken van dit digitale sprookje is in de meeste gevallen nog onduidelijk. Containerbegrippen zoals ‘Big Data’, ‘Internet of Things’, ‘Digital Transformation’, ‘Deep learning algorithms’ enzovoort worden als belangrijke investeringstermen naar beslissingsnemers in bedrijven gekatapulteerd. Wat deze concreet voor hun bedrijf inhouden of kunnen inhouden is veelal nog een raadsel. Om toch de rode draad te kunnen vinden doorheen dit digitaal sprookje, ontwikkelden we binnen Möbius een aanpak die Industry 4.0 concreet kan kaderen voor een onderneming.

Industry 4.0: de aanpak

De aanpak bestaat uit vijf stappen en schept een kader om technologieën en trends te vertalen naar concrete toepassingen voor een onderneming in een gegeven sector.

De eerste stap is de explore fase, waar we starten met een bottom-up approach door de digitale trends op te volgen. Een goed begrip van wat er op de markt aanwezig is en van wat er in de komende jaren zit aan te komen is nodig. Elke technologie en trend moet geconcretiseerd worden naar business begrippen: wat zijn de kansen, wat zijn de kosten en wat zijn de mogelijke risico’s? Aan de andere kant betekent de explore fase ook om de business kant op een top-down manier te benaderen. Het is belangrijk te begrijpen wat de strategie en de doelstellingen van het bedrijf zijn, wat de klant wil en wat er speelt in de sector.

In de ideate fase wordt in samenspraak met alle relevante stakeholders (klanten, partners, werknemers,…) bekeken wat er gedigitaliseerd kan worden. Het proces, het product, de klanten ervaring of misschien zelf de strategie op zich? Hoe kan Industry 4.0 gebruikt worden om de strategie en de doelstellingen te ondersteunen? Er zijn enorm veel verschillende mogelijkheden waardoor het belangrijk is deze fase op een gestructureerde manier aan te pakken.

Tijdens de architect fase ligt de nadruk op het kiezen van een bedrijfsspecifieke focus. Met de strategie van de onderneming in het achterhoofd en de kennis van de verschillende technologieën en trends wordt de “game changing” innovatie geïdentificeerd.

De vierde fase is de assist fase en omvat de uitvoering en begeleiding van de gekozen focus. Hierbij is nood aan de juiste partner die kan helpen om de gewenste technologie te implementeren. Dit kan gaan van de juiste projectleiders en change managers, tot startups, grote technologiebedrijven enzovoort.

In fase vijf staat assure centraal. Deze transformatie is geen eenmalige implementatie, maar heeft ook nood aan de juiste cultuurverandering waar innovatie en verandering centraal staan. Daarom is het aangeraden om de geïmpacteerden zoveel mogelijk bij het transformatieproces te betrekken aangezien zij uiteindelijk de transformatie in stand zullen houden.

The digital clock is running! Mis de start niet!

Bedankt voor het lezen

Delen blog