Innovatie in een organisatiestructuur motiveert!

Organisatiestructuren weerspiegelen vaak de spirit en de cultuur van een bedrijf. En dat is bij ons niet anders.

Organisatiestructuren weerspiegelen vaak de spirit en de cultuur van een bedrijf.
En dat is bij ons niet anders.

Naast de ‘gewone’ verticale organisatiestructuur (die eigenlijk al zeer horizontaal is), bestaat er binnen Möbius een ‘Get a Hat’ coalitie.
Een netwerk, met vertegenwoordigers uit de verschillende Möbius-segmenten (4 sectoren/doelgroepen en 8 expertises/thema’s).
Het is op dit Get A Hat overleg dat innovatieve ideeën kunnen worden voorgesteld,
en waarbij, na een goedkeurende knik van de vertegenwoordigers aan de tafel, een idee verder kan uitgewerkt worden.

Omdat creativiteit en innovatie vaak ook gepaard gaat met chaos en impulsiviteit,
Heeft dit overleg ‘bollen’ als actiepunten.
De kleine bollen staan voor eerder kleine, innovatieve ideeën of verbeteringen die snel kunnen worden aangepakt.
De grote bollen staan voor langere termijn verbetertrajecten. Voor deze initiatieven wordt er tijd en budget voorzien.

En toen was er ons initiatief,
Een idee dat al langer rijpte in de hoofden van vier enthousiaste collega’s.
We willen een topic waar we gepassioneerd mee bezig zijn verder uitdiepen en uitwerken.

We geloven allemaal in het feit dat bedrijven enkel kunnen excelleren wanneer ze zorg dragen voor hun eigen medewerkers.
Tevreden is bovendien een understatement. Want een tevreden werknemer is niet langer voldoende.
Ze moeten bevlogen zijn, werkgoesting vertonen, creatief zijn, innovatief zijn, met elkaar netwerken en uitdagingen aangaan.
En natuurlijk hun dag dagelijks werk binnen de juiste uren afgewerkt krijgen.
Zonder kader, zonder goede ondersteuning krijg je opgefokte medewerkers, dat is duidelijk.

We zien het in onze projecten, en krijgen ook vragen in die richting. Hoe zorgen we dat medewerkers nog grip op hun eigen werk hebben?
Hoe bundelen we al onze tips en tricks die we uit verschillende opdrachten, teamtrajecten, coachings trajecten, opleidingen,… verzameld hebben?
En hoe zorgen we ervoor dat ook onze klanten er iets aan hebben?
Dat de medewerkers er zelf iets aan hebben?

Een gewone powerpoint of prezi of pdf is niet voldoende en veel te standaard.

We schrijven gewoon een boek!
Dat is het!
Een boek!

En zo geschiedde
Van de ‘Get a Hat’-coalitie kregen we een duidelijke ‘Go’, en zijn we nu ook een ‘bol’ op hun agenda.
Enthousiaste, doch kritische collega’s hebben ons idee warm onthaald en gaven ons het vertrouwen om er volledig voor te gaan.

Leuk.
Leuk om hier te werken.
Leuk dat ideeën een kans krijgen.

Wordt vervolgd…
Absoluut!

Bedankt voor het lezen

Delen blog