Innoveren, willen is kunnen!

Het grootste probleem is vaak niet dat er geen ideeën zijn. Ze komen gewoon meestal niet tot bij de juiste mensen, of niemand durft of kan er iets mee doen.
Dorothée Laire

Vele klanten vragen ons om een strategie uit te werken en om hen te begeleiden bij het opmaken van een plan. Maar wat wij het liefst doen is die strategie dan ook in de praktijk omzetten. Een mooi voorbeeld is dat één van onze klanten, een producent van verwarmingselementen, in zijn strategisch plan definieerde dat ‘innovatie’ één van de pijlers voor de komende 5 jaar moet zijn. Maar hoe doe je dat dan?

Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie innovatiever wordt? Je kan natuurlijk continu consultants inhuren om nieuwe ideeën te genereren. Je kan ook hopen dat er een paar geniale medewerkers plots met dé ingeving komen. Maar de kans dat het dan lukt is niet altijd even groot.

We hebben met onze klant gekozen voor een aanpak die hén helpt om innovatief vermogen in het organisatieklimaat te ontwikkelen. Er dus voor zorgen dat zij met ideeën komen. Want het grootste probleem is vaak niet dat er geen ideeën zijn. Ze komen gewoon meestal niet tot bij de juiste mensen, of niemand durft of kan er iets mee doen. Of ze worden wel aangepakt, maar met weinig succes.

Onze aanpak was dan ook gericht op het enthousiasmeren van interne medewerkers om met ideeën aan de slag te gaan, en om in de organisatie de nodige dingen te organiseren (en soms ook niet te organiseren) die innoveren makkelijker maken. Want willen is kunnen.

Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal duidelijke criteria gedefinieerd om ideeën te evalueren. Er werd gezocht naar manieren om een breder netwerk te ontwikkelen met designscholen en met specialisten en om eindklanten nauwer te betrekken. Er zal ook veel meer focus gelegd worden op het betrekken van medewerkers in het innovatieproces, en het vieren van succesvolle projecten. Tenslotte moeten we de projecten ook afwerken tot ze effectief in de markt staan, en niet puur totdat ze ontwikkeld zijn.

Tijdens dit traject hebben we een aantal dingen onthouden die we graag met jullie delen:

  • First things first : Denk goed na over waar je naartoe wil. Leg het strategisch plan er nog eens naast. Ga na wat in het verleden goed ging en wat niet, en waarom. En discussieer tot je op dezelfde lijn zit. Vergeet die lijn niet te communiceren!
  • Zet innovatie op de agenda : Zorg ervoor dat innovatie op de agenda van de directie komt. Niet eenmalig, maar continu. Zorg dat de directie op één lijn zit, en gelijkaardige verwachtingen heeft.
  • Probeer en experimenteer : Vooraleer een theoretisch proces te ontwikkelen, een portfolio te beheren, en KPI’s te meten, zorg dat je tijd neemt om te proberen, om experimenten uit te voeren met eindklanten, en daaruit te leren.
  • Engageer elke medewerker : Spreek iedereen in de organisatie aan op ideeën, realisaties … Het zal verbazen dat veel mensen al bezig zijn met innovatie, bewust of onbewust. Op die manier toon je aan dat innovatie eigenlijk deel is van het takenpakket van iedereen, en geen extra werk.
  • Bestendig : Wanneer je de juiste recepten gevonden hebt, zet je deze om in je nieuwe attitude, je nieuwe patroon, je nieuwe gewoonte. Dit vergt tijd, maar moet de focus van je hele traject zijn.

Ook in de ondersteuning die we geboden hebben bij de ontwikkeling van Cru, het nieuwe winkelconcept van Colruyt Group, merkten we dezelfde aandachtspunten op.

Bedankt voor het lezen

Delen blog