International Conference on Integrated Care: in 2023 in Vlaanderen 

De internationale conferentie rond geïntegreerde zorg vindt in mei 2023 in Vlaanderen plaats! De organisatie gebeurt door de International Foundation for Integrated Care (IFIC) in partnerschap met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Möbius biedt ondersteuning tijdens het voorbereidend traject. 

Eline Maes
Eline Maes

Aan de start … een bezoek aan Odense (Denemarken) 

Van 23 tot 25 mei 2022 trok onze collega Eline Maes samen met een vertegenwoordiging van onder meer het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, VIVEL en enkele Vlaamse zorgraden naar Odense in Denemarken. Ze woonden er samen de ‘International Conference on Integrated Care’ (ICIC) bij, en deden dit niet zomaar … 

De ‘International Conference on Integrated Care’ wordt in 2023 in Vlaanderen georganiseerd. 

Hiertoe werd een akkoord gesloten tussen IFIC (International Foundation for Integrated Care) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De doelstelling van het bezoek aan Odense was niet alleen om bij te leren en goede praktijken en ideeën uit te wisselen over het thema van geïntegreerde zorg, dat gelukkig steeds meer aan belang wint … Er werd ook een evaluatie gemaakt van de conferentie in 2022 om succesfactoren en aandachtspunten in kaart te brengen. Zo kunnen we de editie in 2023, die zal plaatsvinden in Antwerpen, maximaal doen slagen. 

Vlaanderen streeft met de conferentie een tweeledig doel na: 

  1. Zich internationaal positioneren als innovatieve zorgregio en inhoudelijke kennis en expertise uitdragen; 
  1. Leren uit kennis en ervaringen van andere regio’s en landen om de samenwerking rond persoonsgericht werken tussen zorgaanbieders te stimuleren. 

Hoe zal het programma eruitzien? 

Er wordt gestreefd naar een programma dat niet alleen wetenschappelijk onderbouwd is, maar ook voldoende ruimte biedt voor goede praktijkvoorbeelden. De conferentie wordt getiteld: ‘Care in action’. 

Omdat een participatieve aanpak en betrokkenheid zo belangrijk zijn, wordt het voorbereidend traject gelopen samen met de belangrijke stakeholders. In dit traject, dat wordt georganiseerd met de ondersteuning van Möbius, willen we de belanghebbenden in Vlaanderen, en heel België, bereiken en betrekken met het oog op het creëren van een maximaal engagement: enerzijds onder de vorm van zoveel mogelijk ingediende voorstellen (om een onderzoek of praktijkvoorbeeld te presenteren tijdens de conferentie), en anderzijds onder de vorm van zoveel mogelijk deelnemers aan de conferentie. Dit is erg belangrijk aangezien de ontmoetingen in het kader van de conferentie kunnen dienen als springplank voor een verdere succesvolle implementatie van geïntegreerde zorg in Vlaanderen, en bij uitbreiding België! 

Heb je ook zin om mee uit te wisselen voor een betere geïntegreerde zorg? 

Hou zeker de website van ICIC23 in de gaten. Omstreeks begin september 2022 wordt daar ook de mogelijkheid tot het indienen van voorstellen gelanceerd. Zelf actief iets brengen op de conferentie is bovendien mogelijk in diverse vormen: via het geven van een presentatie, het faciliteren van een workshop, het tonen van een filmpje of via een poster die je ook kort kan toelichten aan het publiek! Uiteraard kan je de conferentie ook gewoon bijwonen om bij te leren, te netwerken enz. en dit met een internationale groep van deelnemers. Voor al deze aspecten wordt voldoende ruimte gecreëerd. 

We kijken er alvast naar uit om jou te ontmoeten, in het voorbereidend traject en/of op de conferentie! 

Heb je vragen of wil je graag betrokken worden in het participatief traject om jouw achterban warm te maken?  

Neem dan contact op via eline.maes@mobius.eu