Is uw organisatie klaar voor het nieuwe zorglandschap?

Technologie en data krijgen meer aandacht, terwijl integratie en samenwerking eindelijk concreet worden omkaderd. De zorgsector past zich aan en heeft de meeste veranderingen omarmd. Maar hoe zit het met de individuele zorginstellingen? Is uw organisatie klaar om in te haken op deze evoluties?
Peter Willen

U weet het intussen al: er is een nieuw tijdperk aangebroken voor de zorgsector. Technologie en data krijgen meer aandacht, terwijl integratie en samenwerking eindelijk concreet worden omkaderd.

De sector past zich aan en heeft de meeste veranderingen omarmd. Maar hoe zit het met de individuele zorginstellingen? Is uw organisatie klaar om in te haken op deze evoluties?

Stap weg van klassieke structuren

Heel wat organisaties, ook in de zorg, zitten vastgeroest in klassieke organisatiestructuren. Toch stelt het nieuwe zorglandschap andere eisen aan het organisatiemodel van de toekomst.

U moet rekening houden met veel hogere verwachtingen rond flexibiliteit, snelheid, multidisciplinaire samenwerking en cultuur-integratie. En u moet straks ook omgaan met concrete uitdagingen, zoals de effectieve en efficiënte organisatie van een college van hoofdartsen en een medische netwerk-raad.

Kortom: hoe moet u zich flexibel organiseren in een netwerk-context? Het antwoord is even eenvoudig als de vraag: streef naar een flexibel organisatiemodel.

Naar flexibele, purpose-driven organisaties

Zoek niet naar dé perfecte structuur, maar creëer verschillende samenwerkingsvormen. Een zorginstelling is te complex om in één structuur te gieten.

Elke structuur heeft in deze organisatie ook een duidelijke rolverdeling. Met complementaire rollen voor de deelnemende leden, scherp afgelijnde verantwoordelijkheden en een goed geleid vergader- en beslissingsproces.

Möbius helpt je bij het opstellen van flexibele structuren met een duidelijk doel of purpose en, uiteraard, met aandacht voor aangepast leiderschap.

U bent overtuigd en zoekt meer informatie? Neem contact op met onze Healthcare experten.

Of laat je inspireren door het boek ZEAL, geschreven door onze collega Kim Oostvogels. ZEAL biedt houvast bij het bouwen van bezielde en mensvriendelijke organisaties met ruimte voor initiatief, zonder het resultaat uit het oog te verliezen.

Bedankt voor het lezen

Delen blog