Kent u de grenzen van het ziekenhuisnetwerk?

De ziekenhuisnetwerken komen eraan. Het nieuwe plan lééft binnen de sector. Sommigen maken zich echter zorgen over de gevolgen van dit plan voor het globale zorglandschap. Wat als niet iedereen op dezelfde manier mee kan of wil?

De ziekenhuisnetwerken komen eraan. Heel wat intentieverklaringen liggen al een poosje op tafel te wachten op de volgende fase, de kaarten zijn grotendeels getekend en de Raad van State buigt zich momenteel over het wetsontwerp.

Het nieuwe plan lééft binnen de sector en net als u blijven we er gretig over tikken en tokkelen. Daar zijn goede en minder goede redenen voor.

Zijn we het zuiden kwijt?

Sommigen maken zich zorgen over de gevolgen van het plan voor het globale zorglandschap. Wat als niet iedereen op dezelfde manier mee kan of wil? De vingers wijzen de laatste maanden vaak naar het zuiden.

Ik ben zelf Nederlander (en Belg!), ik woon in Vlaanderen en werk voor Möbius al jaren in Wallonië en Frankrijk. Vlaanderen en Wallonië kennen heel wat verschillen – ook in de zorgsector. Sommige zaken functioneren beter in het Noorden en andere beter in het Zuiden van het land.

Op bepaalde vlakken zorgt dit voor een tempoverschil. Verschillende instellingen in Wallonië hebben concrete stappen gezet op vlak van centralisatie van logistieke platformen. In Vlaanderen werken ze eerder aan de juiste omkadering van het netwerk en is accreditatie eigenlijk al een feit.

Waarom zouden we niet profiteren van dit tempoverschil en van elkaars successen en fouten leren om samen sneller vooruit te gaan? Nu overschatten we te vaak elkaars verschillen en negeren we de vele overeenkomsten. In het Zuiden zijn ook de eerste grote stappen gezet, is de mentaliteit positief en wijzen de meeste neuzen in dezelfde richting.

In hetzelfde schuitje

Hoe u het ook bekijkt, we werken qua regelgeving over netwerken samen in dezelfde federale context. Elk toekomstig netwerk krijgt genoeg vrijheid om enkele voorwaarden te stellen en het tempo te kiezen. Maar dat betekent dat we ook vrij zijn om voorbij de netwerken elkaar te ontmoeten. Zou het niet voordelig zijn om samen vooruit te gaan?

U zal de komende maanden en jaren veel nieuwe contacten leggen met andere zorginstellingen, uiteraard op de eerste plaats binnen uw netwerk. Gebruik dat elan om ook eens buiten uw netwerk te gaan kijken en laat u zeker niet afschrikken door de taalgrens.

Kijk vooruit

We weten dat Vlaanderen en Wallonië op allerlei gebieden aan een ander tempo evolueren. Daar kunnen we alleen maar uit leren. Maar wat als netwerken onderling niet aan hetzelfde tempo meelopen?

Voor ons is het logisch dat uw netwerk op sommige vlakken vooruit zal lopen op andere netwerken, en vice versa. De zorginstellingen zijn nu al elk afzonderlijk ingebed in een unieke context met specifieke regels, afspraken en voordelen.

Waar we zeker van zijn, is dat iedereen op termijn belang heeft bij de positieve effecten van ziekenhuisnetwerken. De nieuwe wetgeving stelt veel eisen maar biedt ook veel kansen, zeker voor de patiënt.

Het doel is en blijft hoogkwalitatieve en aangepaste zorg binnen handbereik en binnen een financieel haalbaar kader. En zolang u als zorginstelling in uw netwerk naar de juiste projecten zoekt die zinvolle en innovatie samenwerking promoten, kunnen we dit doel samen bereiken.

Zoek een evenwicht

Maar de weg vooruit is bezaaid met kiezels en kuilen. Om te profiteren van de voordelen is het vooral belangrijk dat u met alle netwerkpartners een goed evenwicht zoekt. Waar moet u vooral op letten?

Zorg op ieder niveau voor een draagvlak met dezelfde doelstellingen, cultuur en visie. Installeer sterk leiderschap dat het tempo bepaalt en in de juiste richting wijst. Creëer duidelijk afgelijnde rollen en flexibele organisatiestructuren. Communiceer met de hele organisatie over de positieve impact van de netwerkvorming en werk de onzekerheden weg voor de medewerkers.

De focus van een netwerk moet tenslotte liggen op een hogere kwaliteit en lagere kost, zonder het contact met de patiënt te verliezen. Laat je inspireren door de Quadrupel-Aim methode: zoek een zo goed mogelijke outcome voor iedereen (1), een goede ervaring van de zorg door de patiënt (2), voor een zo neutraal mogelijke kost voor de bevolking (3), met tevreden medewerkers (4).

Gewoon durven

De voordelen van een netwerk zijn legio op voorwaarde dat u de juiste stappen zet! Durf nieuwe initiatieven opzetten, ga praten met (verre) buren en maak gebruik van het nieuwe elan om ook voorbij de taalgrens te spieken.

Het is stilaan duidelijk dat iedereen vooruit wil. Dat kan met vallen en opstaan of met de juiste professionele ondersteuning.

Benieuwd naar ons gespecialiseerd advies?
Contacteer een Healthcare expert van Möbius.

Bedankt voor het lezen

Delen blog