Met hernieuwbare energie alleen halen we de klimaatdoelstellingen niet

Klimaatbetogingen, de Europese Commissie die met haar recente Green Deal van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil maken, nieuwsberichten over de aanhoudende branden in Australië … Het bewustzijn groeit dat klimaatactie dringend nodig is. Steeds vaker willen ook Belgische steden en gemeenten de oorzaken van klimaatverandering aanpakken.
Helen Versluys

Leuven Klimaatneutraal tegen 2050. Het zonnedelenproject van de stad Kortrijk. Warmtenetten in tientallen steden en gemeenten. De lage-emissiezones in Antwerpen, Brussel en Gent. En hiermee is het rijtje helemaal niet af. Met 484 ondertekenaars is België één van de kampioenen van het ‘Burgemeestersconvenant’. Ondertekenaars engageren zich ertoe om tegen 2030 hun CO2-uitstoot met minstens 40% te verlagen.

Maar heeft u er al eens bij stilgestaan dat een 40%-reductie zo goed als onhaalbaar is door enkel te focussen op minder energieverbruik en op hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie?

De klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Recent wetenschappelijk onderzoek – onder meer van de OESO en de Ellen MacArthur Foundation – toont echter aan dat de helft of meer van de broeikasgasemissies komt van hoe we producten maken en gebruiken, en hoe we voedsel produceren. Met hernieuwbare energie alleen redden we het niet. Een CO2-neutrale economie is daarom ook een circulaire economie: een economie waarin we minder grondstoffen verbruiken, producten en productonderdelen hergebruiken en de materialen uit afgedankte producten recycleren.

Lokale besturen die een beleid voeren dat inzet op een circulaire economie pakken de klimaatdruk aan én werken tegelijkertijd aan inclusie en lokale tewerkstelling. Door het toepassen van de principes van de circulaire economie zullen de gebouwde omgeving, het voedselsysteem, de mobiliteit en de maakindustrie in uw stad of regio er helemaal anders gaan uitzien. Laat u inspireren door onze minigids.

Alleen: hoe begint u daar als lokaal bestuur aan? En vooral: hoe vermijdt u dat het blijft bij bestaande initiatieven simpelweg een nieuw circulair etiket geven.

  • Wilt u uw circulaire visie scherpstellen en vertalen naar concrete doelen en pilootprojecten? Wilt u uw voortgang als circulaire stad of regio monitoren en benchmarken?
  • Wilt u burgers en ondernemers in uw gemeente of stad actief betrekken bij het vormgeven en uitrollen van uw beleid rond circulaire economie ? Wilt u virtuele en fysieke plaatsen creëren waar de industrie, universiteiten en bewoners elkaar kunnen ontmoeten en versterken in het realiseren van circulaire experimenten?
  • Wilt u uw aankopen en de aanbesteding van uw bouwprojecten enten op de principes van de circulaire economie?

Neem contact op met het Möbius Circulaire Economie & Duurzaamheidsteam! Samen met onze strategische partner VITO zetten wij u op weg naar baanbrekende circulaire projecten.

Bronnen:
De bijdrage van de circulaire economie aan het klimaatbeleid, OVAM, 2018;
Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change, Ellen MacArthur Foundation, 2019.

Bedankt voor het lezen

Delen blog