Monitor uw OK bezettingsgraad!

Focus op het identificeren van verbeteropportuniteiten op vlak van bezetting.
Lien Van den Berghe

Het zal niemand verbazen dat het motto “meten is weten” binnen de gezondheidszorg hoog in het vaandel wordt gedragen. Hierbij denken we onmiddellijk aan de diverse klinische studies bij het ontwikkelen van nieuwe therapieën en technieken voor de behandeling van patiënten. Maar daarnaast gaan ziekenhuizen zich ook meer en meer richten op het verzamelen van data en gegevens die de interne aansturing en organisatie kunnen ondersteunen. Zeker voor een kosten-intensieve afdeling als het operatiekwartier, is het cruciaal om vlot te kunnen beschikken over de juiste sturingsinformatie.

Dit blijkt echter niet zo evident te zijn als men zou denken. Hoewel data rond OK-planning en uitgevoerde ingrepen op een systematische manier gecapteerd wordt, is het meestal een arbeidsintensief proces om de gegevens te verwerken tot een indicatie van OK-bezetting. Daarnaast stellen we vast dat, indien er bezettingscijfer gerapporteerd worden, deze vaak niet voldoende in detail treden om de knelpunten en hun oorzaken te identificeren en aan te pakken. Zo kan een goede gemiddelde OK-bezetting nog steeds gepaard gaan met overuren van verpleegkundig personeel enerzijds en leegstand van OK-zalen anderzijds.

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, werd het OK dashboard ontwikkeld. Deze tool heeft tot doel ziekenhuizen een inzicht geven in de benutting van hun OK-infrastructuur en -medewerkers. Door de uitwerking van deze geautomatiseerde rapportering onder de vorm van een dynamisch “clickable” dashboard, zijn OK-managers of planners zelf in staat de gewenste informatie te filteren. Op die manier kan men inzoomen op specifieke zalen, specialismen, of periodes in de tijd en zo een meer accurate diagnose stellen van eventuele problemen. Daarnaast zorgt een sterke visuele weergave van de resultaten ervoor dat ook rapportering naar bijvoorbeeld een stuurgroep, OK-Commissie of directie op een vlotte manier kan gebeuren. Een extra feature binnen het OK dashboard geeft de mogelijkheid aan ziekenhuizen om zichzelf te vergelijken met de andere spelers in de sector, door middel van enkele benchmark cijfers. Op deze manier kan men kijken waar er ruimte voor verbetering is, of op welke vlakken er heel goed gescoord wordt.

Het OK dashboard laat de organisatie dus toe om zich te focussen op het identificeren van verbeteropportuniteiten op vlak van bezetting en het implementeren en opvolgen van de vooropgestelde aanpassingen die bijdragen tot effectieve veranderingen in de organisatie.

Bedankt voor het lezen

Delen blog