Netwerken van artsen : naar een geölied team

Wanneer artsen toekomstige netwerkpartners worden, zal het vertrouwen gaandeweg moeten groeien.
Sarah Misplon

De vorming van netwerken in de praktijk staat niet stil, zowel op het niveau van de ziekenhuisdirecties als bij de artsen(associaties). Om de netwerken van ziekenhuizen echt te doen leven, is samenwerking tussen de artsen binnen dit netwerk cruciaal. In sommige gevallen loopt deze samenwerking als vanzelf en voorop en staan de artsen van de verschillende ziekenhuizen te trappelen om een grotere groep te vormen over ziekenhuizen heen. In andere gevallen is dit een moeizaam proces waarbij vroegere concullega’s nu ineens toekomstige netwerkpartners zijn. In dat geval zal het vertrouwen gaandeweg moeten groeien.

VERTROUWEN: hoe bouw je dat op?

Elkaar beter leren kennen en begrijpen

Willen we dat de samenwerking succesvol is, dan is vertrouwen tussen de artsen cruciaal. Door bij elkaar in de keuken te kijken en elkaars werkwijze te leren kennen, groeit het vertrouwen. Ook overlegmomenten en kennisdeling over de ziekenhuizen heen, ondersteund door videoconferencing en digitale dossierdeling, dragen hiertoe bij. Veel artsengroepen werken al in meerdere ziekenhuizen binnen het netwerk. Dit is zeker een belangrijke factor in het opbouwen van een succesvol netwerk.

Transparantie over de beschikbare informatie

Ook transparantie over de beschikbare informatie is een belangrijke succesfactor. Om zicht te krijgen op de waarde van het netwerk, de speerpunten en opportuniteiten, is het delen van informatie over activiteit, performantie en kosten cruciaal. Zo kan worden bepaald waar de ‘quick wins’ van de samenwerking zich situeren en hoe de samenwerking kan bijdragen tot een efficiëntere en betere zorg voor de patiënt.

Een gezamenlijke toekomst

Denk samen na over een gezamenlijke toekomst voor de associatie/artsengroep en werk ambities uit op niveau van het netwerk. Zie het als een kans om de kwaliteit en de werking te verbeteren. Bepaal zo snel mogelijk één of meerdere gemeenschappelijke projecten, hoe klein ook. Dit zorgt ervoor dat het vertrouwen groeit. Een goed resultaat in combinatie met een ambitieuze toekomst is de basis voor veel vertrouwen.

In overleg en met de steun van de ziekenhuisdirecties

Een sterk netwerk kan niet zonder een goede positionering van de medische disciplines. Die positionering is het gevolg van een duidelijk beleidplan. De ambities moeten op elkaar afgestemd zijn en de verwachtingen dienen te worden geëxpliciteerd.  Een gemeenschappelijk plan en haalbare afspraken met ruimte voor succesbeleving legt de basis voor een chemie tussen artsen en ziekenhuisdirecties.

En last but not least: stick to the plan en ‘gewoon’ doen

Het klinkt eenvoudig maar dit is het niet altijd. Er zullen ongetwijfeld verwachtingen niet kunnen worden ingelost, er zal tijdsdruk zijn, er zullen misverstanden ontstaan,… Het is zaak om die rimpels in de samenwerking snel glad te strijken.  Een goede governance, een efficiënt overleg, duidelijke rollen en een methodiek om ‘kleine issues’ snel de kop in te drukken, is de weg vooruit. Hier kunnen we ook veel leren over de goede praktijken van zelfsturende teams (Lees: getuigenis van Möbius in Bloovi). Niet zo onlogisch want uit de praktijk blijkt vrij snel dat goed functionerende associaties veel kenmerken hebben van een zelfsturend team.

Bedankt voor het lezen

Delen blog