Netwerkvorming in de ziekenhuissector : ook voor artsen een belangrijk thema

De hoekstenen van het succes van een netwerk zijn dan ook de akkoorden tussen de artsen(associaties).
Peter Willen

De vorming van netwerken op niveau van de ziekenhuizen blijkt tot op heden een moeizame en delicate evenwichtsoefening. Er is al een hele weg afgelegd, maar dit onderwerp zal ook de komende jaren hoog op de agenda blijven staan.

In ieder geval is de trend gezet. Er is veelvuldig overleg tussen ziekenhuizen op verschillende niveaus en iedereen is zich er van bewust dat samenwerking nodig zal zijn om de kwaliteit én efficiëntie verder te verhogen. Netwerken zorgen ook voor een verhoogde slagvaardigheid en schaalvoordelen als het gaat over investeringen in technologie en innovatie, en net daar liggen in de toekomst de grootste uitdagingen: het gezamenlijk vermogen en de draagkracht om toekomstige evoluties te tackelen.

Het is ondertussen duidelijk dat netwerken in de eerste plaats moeten gaan over het medische aspect. De hoekstenen van het succes van een netwerk zijn dan ook de akkoorden tussen de artsen(associaties). Het bundelen van medische expertise zal de patiënt zeker ten goede komen, evenals het beschikbaar maken van zeer gespecialiseerde zorg – al dan niet in het eigen netwerk. Er moeten afspraken worden gemaakt over hoe zal worden samengewerkt, de financiële regelingen, wachtregelingen, governance, … Deze vooruitgang is pas ten volle mogelijk als er voor de nodige stabiliteit kan worden gezorgd. De overheid dient dan ook snel verdere stappen mogelijk te maken, want op vandaag vormt de onzekerheid hieromtrent een remmende factor.

Om de vlucht vooruit te nemen is het belangrijk dat de partners in het netwerk zo snel mogelijk bepalen wat de waarde is van het netwerk en hoe ze dit kunnen valoriseren. Hiervoor moet volop en in alle transparantie worden ingezet op het delen van informatie over activiteit, performantie en kosten. Zo kan worden bepaald waar de ‘quick wins’ van de samenwerking zich situeren en hoe de samenwerking kan bijdragen tot een efficiëntere en betere zorg voor de patiënt. Het realiseren van gezamenlijke projecten die een win-win betekenen voor patiënten en de ziekenhuizen in het netwerk zijn de beste basis om aan het vertrouwen te bouwen dat broodnodig zal zijn om een succesvol netwerk te realiseren. Er is al zeer veel tijd en energie gespendeerd aan de netwerken, vandaag moeten we de moed hebben om de vlucht vooruit te nemen en een positief project te realiseren waarin de patiënt centraal staat!

 

Bedankt voor het lezen

Delen blog