Netwerkvorming: wat er leeft bij de ziekenhuizen

Tijdens het event ‘Healthcare Excellence in een netwerk setting’ van 2 oktober 2018 gingen de deelnemers (voornamelijk uit ziekenhuizen) tijdens een brainstormsessie aan de slag rond een aantal vragen. U leest hier het resultaat.
Eline Maes

Tijdens het event ‘Healthcare Excellence in een netwerk setting’ van 2 oktober 2018 – georganiseerd door Möbius en AZ Nikolaas – gingen de deelnemers (voornamelijk uit ziekenhuizen) tijdens een brainstormsessie in kleine groepjes aan de slag rond een aantal vragen. U leest hier het resultaat.

In afwachting dat de overheid definitief knopen doorhakt,

Bij ziekenhuizen is er vraag naar een meer sturende overheid om intersectorale samenwerking te bevorderen. Het vastleggen en goedkeuren van een een duidelijk kader is belangrijk. Daarnaast kan incentivering de omslag uiteraard versnellen!

komen netwerken steeds meer zelf in actie…

Maar steeds meer spelers hebben de boodschap ondertussen wel begrepen en gaan reeds op zoek naar laaghangend fruit, wat ze op vandaag eerder vinden bij facilitaire diensten en ondersteunende processen zoals aankoop, HR, facturatie, CSA, … Op klinisch niveau lijkt het een stuk minder gemakkelijk, hoewel een aantal spelers ook op dit vlak toenadering zoeken. Deze initiatieven groeien op heden eerder bottom-up waarbij er wordt kennisgemaakt en afgetast. Bij een samenwerking die van binnenuit groeit, is wederzijds vertrouwen enorm belangrijk. Om het initiatief niet te blokkeren, moet het proces ook de nodige tijd krijgen en mogen de zaken niet geforceerd worden.

Verschillende elementen zorgen ervoor dat het ontstaan van synergieën niet evident is…

Er zijn verschillende maturiteitsniveaus tussen ziekenhuizen (bijvoorbeeld op vlak van IT) en elke instelling heeft zijn eigen tempo. Dit zorgt ervoor dat de ene partij de andere zal moeten bijbenen. Ook gebruiken verschillende instellingen uiteenlopende systemen (HR, IT, artsenregeling, …), die met elkaar zullen moeten kunnen ‘spreken’ indien er intensiever wordt samengewerkt. Maar een van de grootste uitdagingen blijkt toch wel het vinden van (voldoende) complementariteit.

Innovatieve organisatiestructuren helpen om het initiatief bottom-up te laten groeien,

Om de samenwerking te bevorderen, dienen achterhaalde organisatiestructuren te worden vervangen door meer innovatieve structuren die minder piramidaal zijn en meer aanzetten tot samenwerking, zodat een evolutie van ‘ik-gedrag’ naar ‘wij-gedrag’ kan plaatsvinden. Zo kan bij de netwerkvorming ook gemakkelijker op verschillende niveaus (A-niveau, B-niveau, C-niveau, …) worden gewerkt, waarbij deze mekaar kunnen opzoeken (en vinden) zodat er op de verschillende niveaus een dynamiek wordt gecreëerd.

maar een langetermijnvisie en een gepaste governance structuur zijn uiteindelijk wel noodzakelijk om het initiatief te laten slagen…

Vrijblijvendheid en voorzichtigheid zijn echter niet bevorderlijk om het initiatief op lange termijn te doen slagen. Er zal een plan nodig zijn met waar men naartoe wil en een governance structuur die kan leiden tot snelheid. De langetermijnvisie moet in het oog worden gehouden en om de boodschap correct te ‘verkopen’ is goede communicatie enorm belangrijk! De netwerkvorming is vergelijkbaar met een fusie: er zijn winnaars en verliezers, niet noodzakelijk tussen ziekenhuizen maar minstens op niveau van individuele afdelingen. Het is dan ook belangrijk om hierover gepast te communiceren. Om de samenwerking te ondersteunen tussen medische diensten, kunnen visionairen over de instelling heen tot slot fungeren als trekker van de verandering.

Als we vanuit onszelf als patiënt in plaats van als ziekenhuis gaan redeneren, gaat het misschien vanzelf… of toch een stuk gemakkelijker?

Steeds meer groeit het besef dat het tijd is om de behoeften van de patiënt centraal te stellen en te evolueren naar een vraaggedreven zorgmodel. Ook is er een groeiend besef van het belang van de patiënt meer en meer in regie te laten komen van zijn eigen zorg (en dit ook aan te moedigen). Heeft u zich ook wel eens de vraag gesteld waarom we voor het vinden van een goed restaurant of hotel een uitgebreide zoektocht ondernemen via Tripadvisor e.d., terwijl we als het over ons lichaam gaat weinig studiewerk verrichten? Het is dan ook belangrijk om data beschikbaar te hebben en slimmer informatie te kunnen delen met elkaar (op regionaal / populatie niveau). Want vroeg of laat zijn wij of een van onze dierbaren zelf de patiënt. We dienen ons daarom des te meer af te vragen hoe we door samenwerking en centralisatie van een aantal zaken kunnen zorgen voor een betere kwaliteit.

Bedankt voor het lezen

Delen blog