Op participatieve wijze beleid met impact maken in tijden van Covid-19

Bij Möbius bieden we naast de klassieke, fysieke werkwijze ook een alternatieve manier van participatie aan, waarbij het niet nodig is om grote groepen fysiek samen te brengen. Zo hebben we al meermaals met succes het digitale platform Howspace ingezet om op een participatieve manier aan beleidsvorming te doen. Dit platform biedt tal van interessante mogelijkheden tot communicatie en interactie met de doelgroepen / stakeholders, zoals het creëren van context, scoren van ideeën, organiseren van interactie en moderatie via chats, analyseren van commentaren via automatische intelligente tekstanalyse, enz.
Eline Maes

Hierbij kunnen de verschillende fases en onderdelen op maat van het traject worden ingericht, en werken we via opeenvolgende fases of met parallelle digitale werkruimtes rond bepaalde onderwerpen of vragen volgens de noden van het traject. Deelnemers kunnen in groepen worden ingedeeld indien dit zinvol is. We kunnen ook regelmatig het draagvlak meten via ‘vinger aan de pols’-metingen.

De werking van het platform is zeer intuïtief, vergelijkbaar met sociale media. Er is geen installatie of login nodig en het platform is toegankelijk via zowel computer, tablet als smartphone.

Deze digitale werkwijze levert ook heel wat bijkomende voordelen en mogelijkheden op, waaronder:

  • Betere geografische spreiding van de deelnemers aangezien geen verplaatsing nodig is
  • Tijds- en plaatsonafhankelijke deelname op eigen tempo (des te belangrijker bij moeilijker bereikbare of drukbezette doelgroepen zoals artsen, experten, directieleden, …)
  • Ideeën van participanten kunnen dieper op mekaar inwerken
  • Meevolgen of co-modereren als opdrachtgever (indien gewenst)
  • Kostenbesparing op het vlak van incentives, catering, digitalisering van de output, …

Lees hier hoe we het Howspace platform succesvol hebben ingezet om samen met alle medewerkers van de afdeling Preventie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te komen tot een nieuwe visie en de fundamenten van een nieuwe structuur en werking voor de afdeling.

Bedankt voor het lezen

Delen blog