Optimaliseer de waarde van uw polikliniek

Value based healthcare is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Enkele tips om dit toe te passen in uw polikliniek.
Sarah Misplon

Value based healthcare is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten (lees meer over value based healthcare in ‘The strategy that will fix healthcare’ door M. E. Porter en T. H. Lee). Een belangrijke toegangspoort voor het ziekenhuis is de polikliniek. Hoe kan u daar de waarde voor de patiënt maximaliseren en de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten?

Efficiënte inzet middelen

In veel ziekenhuizen is de poli een belangrijke kostenpost. Een kritische analyse van de werking kan heel wat efficiëntieverbetering opleveren. Enkele aandachtspunten:

 • Scheiding van front office taken (in interactie met de patiënt) en back office taken
 • Het poolen van taken over meerdere specialismen, bv het uittypen van brieven, maken van afspraken, …
 • Inzet van technologie, zoals spraaktechnologie en de opportuniteiten die het EPD biedt
 • Inzetten op continu verbeteren door iedere medewerker van de poli
 • Standaardisatie van de werking. Als elke arts op een andere manier werkt, dan is het poolen van taken en het optimaal gebruik van technologie moeilijk

Meten is weten: gepersonaliseerde zorg en meten van kwaliteit

Ook essentieel binnen value based healthcare is het meten en monitoren van zowel zorguitkomsten als patiëntenervaring op patiëntniveau . Niet meten om te meten, maar meten om vervolgens deze zorguitkomsten in het gesprek met de patiënt te gebruiken om de behandeling te evalueren en bij te sturen. Zo kan de patiënt bepaalde zaken zoals bloeddruk, gewicht, bijwerkingen van de therapie en psychosociaal welbevinden thuis monitoren en digitaal rapporteren. Op basis van die input kunnen alerts gegenereerd worden voor de betrokken zorgverleners en kan gericht actie ondernomen worden. Dit verhoogt de betrokkenheid van de patiënt en bevordert het zelfmanagement en de shared-decision making. Digitalisering biedt een belangrijke opportuniteit om het patiëntentraject te personaliseren. Ook biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden qua samenwerking tussen de zorgverleners in de eerste en tweede lijn.

Daarnaast is het van belang om op het niveau van de poli, per specialisme en per behandeling zicht te hebben op de kwaliteit. Hoe ervaren onze patiënten hun bezoek aan de poli in het algemeen? Wat vinden ze belangrijk? Wat zijn aandachtspunten in de werking? Zijn er bepaalde specialismen of artsen die specifieke aandacht vragen? Hoe kunnen zij de dienstverlening verbeteren? Deze metingen bieden essentiële inzichten om de werking gericht te verbeteren.

Wachttijden: een vaak terugkerend pijnpunt

Wachttijden op de poli zijn een vaak terugkerend probleem. Als de wachttijd op de poli systematisch uitloopt, dan is de planning niet in overeenstemming met de effectieve inrichting. Een analyse van de data biedt heel zinvolle inzichten:

 • Zijn er verschillende types consultaties met een verschillende duur? Wordt hiermee rekening gehouden in de planning?
 • Is de geplande tijd korter dan de effectieve tijd voor bepaalde types consultaties?
 • Wordt er voldoende ruimte vrijgehouden in de planning voor semi-urgente en urgente consultaties?

Samenwerking en continuïteit van zorg

Het polikliniek bezoek speelt ook een belangrijke rol in een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Essentieel binnen value based healthcare is nagaan wat waarde toevoegt bij de inrichting van het zorgproces:

 • Welke ondersteuning is nodig en wie kan dit het best bieden?
 • In welke mate vervult elke actor (specialist, huisarts, verpleegkundige, patiënt) de juiste rol met het oog op maximale waarde?
 • Hoe kunnen we door betere gegevensdeling de waarde voor de patiënt en de zorgverlener verhogen?
 • Welke rol kan de patiënt opnemen?

In een optimaal zorgproces kunnen verschillende actoren op de poli een rol opnemen. In heel wat ziekenhuizen wordt al een preoperatieve raadpleging georganiseerd om informatie te verstrekken aan de patiënt en er voor te zorgen dat het zorgproces op de dag van de ingreep optimaal verloopt. Ook kunnen trajectverpleegkundigen of oncocoaches de patiënten extra ondersteunen en de afstemming met de eerste lijn verzorgen voor chronische ziektes of kankerbehandelingen.

Tips om de werking van de poli te verbeteren

 • ‘Meet en weet’: dit kan heel laagdrempelig opgestart worden, een meting gedurende een beperkte periode kan al veel relevante inzichten opleveren.
 • Denk over de lijnen heen: de consultatie is een schakel in de gehele transmurale keten.
 • Technologie als enabler om patiëntenervaring en efficiëntie te verbeteren: herdenk zorgprocessen en maximaliseer de mogelijkheden van nieuwe EPD’s en spraaktechnologie.

Bedankt voor het lezen

Delen blog