Hoe kun je de beste samenwerking of fusie van laboratoria bereiken?

Verslag van een rondetafelgesprek met de directies van 9 ziekenhuislaboratoria klinische biologie
Nicolas Claus

Op 22 januari organiseerde Möbius een rondetafelgesprek met de directies van 9 ziekenhuislaboratoria klinische biologie. Dit soort gesprekken sluit perfect aan bij één van de waarden van ons bedrijf: het bouwen van bruggen. Möbius wilde inderdaad verschillende mensen samenbrengen in een informele setting, om openlijk de uitdagingen binnen dit thema te bespreken (zie figuur 1). Möbius trad hier op als facilitator om ervoor te zorgen er dat verschillende onderwerpen konden worden behandeld.

Figuur 1: Behandelde onderwerpen tijdens het rondetafelgesprek

 

Het waren rijke en geanimeerde discussies, maar over het belangrijkste punt waren de meningen unaniem: de herdefinitie van het laboratoriumlandschap is voor iedereen een noodzaak.

De huidige context met enerzijds positionering tegenover de privé sector en anderzijds de rationalisatie van het zorgaanbod en de netwerken zet de labo’s klinische biologie extra onder druk. Hoewel toenaderingspogingen soms worden ervaren als opgelegd door de directies om schaalvoordelen te bereiken, maken ze het ook mogelijk om reële kansen te bieden op het gebied van medische kwaliteit (positieve aandacht en aantrekken van biologen, focus in de eerstelijnslaboratoria op urgentie en verbetering van de TaT voor de andere analyses, enz.,…). Een essentiële motor voor succes in deze relaties is natuurlijk om de huidige processen beter te begrijpen, om gestroomlijnde toekomstige processen te hertekenen door verbeteropportuniteiten te integreren (bijv. harmonisatie van pre-analytische activiteit en optimalisering van transport, enz.). en om progressieve implementatiefasen te definiëren rekening houdend met alle noodzakelijke elementen (zie Figuur 2). Niettemin moet dit werk worden gedaan door alle veldactoren van de laboratoria (technologen en biologen) in het proces te integreren. Deze betrokkenheid zal het mogelijk maken om door de jaren heen een echte gemeenschappelijke cultuur te laten wortelen.

 

Figuur 2: Waarmee rekening te houden bij de centralisatie van activiteiten

 

Bedankt voor het lezen

Delen blog