Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen

In 2019 lanceerde INAMI een groot project voor de hervorming en het opnieuw in evenwicht brengen van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. 3 teams ondersteunen deze hervorming wetenschappelijk: de ULB, UGent en Möbius. Möbius is verantwoordelijk voor de sectoren klinische biologie, pathologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde.
Nicolas Claus

De doelstellingen van de oefening zijn:

  • Verbetering van de interne logica
  • Verbetering van de leesbaarheid en de transparantie van de nomenclatuur met betrekking tot de activiteit
  • Rekening houden met medische en technologische ontwikkelingen
  • Eliminatie of reductie van ongerechtvaardigde verschillen tussen specialistische geneeskunde en algemene geneeskunde, en tussen specialismen onderling
  • Introductie van incentives voor kwaliteit en samenwerking

De eerste, belangrijke fase van de analyse door Möbius eindigt in het eerste kwartaal van 2020 en is bedoeld om de uitdagingen van de verschillende betrokken sectoren goed te kaderen en te bepalen of de huidige codes consistent zijn met de huidige praktijk en de evolutie ervan. Daarom hechten wij in het bijzonder belang aan de betrokkenheid van verschillende experts in elke discipline om de buy-in voor beslissingen te bevorderen. Dit stelt ons in staat om de meest geschikte methode te definiëren, rekening houdend met verschillende financieringsmethoden met een blik op internationale methoden. Een belangrijke uitdaging van het onderzoek zal zijn om de intellectuele activiteit en het werk van de arts naar waarde te schatten, vooral in die sectoren waarin een groot deel van de handelingen steeds meer geautomatiseerd verloopt. Zodra de methoden per sector zijn gedefinieerd, kunnen andere complexe fasen van het onderzoek beginnen: de herziening van de nomenclatuur en de koppeling met de verschillende kosten en gewichten.

Meer weten? https://www.riziv.fgov.be/nl/pers/Paginas/hervorming-nomenclatuur-20190925.aspx

Bedankt voor het lezen

Delen blog