Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen

In 2019 lanceerde het RIZIV een groot project voor de hervorming en het opnieuw in evenwicht brengen van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. 3 teams ondersteunen deze hervorming wetenschappelijk: ULB, UGent en Möbius. Möbius is verantwoordelijk voor de sectoren klinische biologie, pathologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en genetica.
Nicolas Claus

De doelstellingen van dit project zijn:

  • De nomenclatuur updaten en aanpassen aan de evoluties in de medische activiteit en de nieuwe modellen van zorgverlening (bv. telegeneeskunde, multidisciplinaire zorg, enz.).
  • De interne logica, de leesbaarheid en de transparantie van de nomenclatuur verbeteren.
  • Incentives invoeren die samenwerking en kwaliteit
  • Onredelijke inkomensverschillen corrigeren tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling.

Het project zal in verschillende fasen worden uitgerold, namelijk:

  • Fase 1: herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen;
  • Fase 2: vaststellen van de onderlinge verhouding tussen de verschillende verstrekkingen op basis van objectieve criteria (professioneel gedeelte van de honoraria);
  • Fase 3: evalueren van de werkingskosten noodzakelijk voor de uitvoering van de medische verstrekkingen.

De eerste, belangrijke fase van de analyse door Möbius eindigt in het derde kwartaal van 2020 en is bedoeld om de uitdagingen van de verschillende betrokken sectoren goed te kaderen en te bepalen of de huidige codes consistent zijn met de huidige praktijk en de evolutie ervan. Daarom hechten wij in het bijzonder belang aan de betrokkenheid van verschillende experten in elke discipline om de buy-in voor beslissingen te bevorderen. Dit stelt ons in staat om de meest geschikte methode te definiëren, rekening houdend met verschillende (internationale) financieringsmethoden. Een belangrijke uitdaging van het onderzoek is om de intellectuele activiteit en het werk van de arts naar waarde te schatten, vooral in die sectoren waarin een groot deel van de handelingen steeds meer geautomatiseerd verloopt. Zodra de methoden per sector zijn gedefinieerd, kunnen de volgende complexe fasen van het onderzoek beginnen, namelijk de herziening van de nomenclatuur.

Meer weten? https://www.riziv.fgov.be/nl/pers/Paginas/hervorming-nomenclatuur-20190925.aspx

Bedankt voor het lezen

Delen blog