Top-down en rumoer.

Bottom-up en gedragenheid.

Maart 2015: her en der rumoer in het hoofdkantoor van Möbius. De geliefkoosde middag-, avond- en zelfs ochtendsnacks van talloze collega’s zouden verdwijnen. De voorraad diende bijna dagelijks te worden aangevuld maar nu zouden de “Mignonettes” en “Chokotoffs” de vroege honger (of was het meer de goesting?) niet meer kunnen stillen. Aanleiding was de volgende post op ons intern verbeterbord Eyelean*: “Chokotoffs, Mignonettes,… Tussendoortjes bij de koffie voor onze klanten, maar – laten we eerlijk zijn – vooral geconsumeerd door ons…”. Zoals het hoort werd ook meteen een verbetervoorstel geformuleerd: “Verwijder alle ongezonde snacks en vervang ze door gezonde snacks”. Argumenten voor en tegen werden her en der rondgeslingerd, maar na een korte poll op ons intranet – 27 voor, 15 tegen was het resultaat – was de beslissing al snel gemaakt. Eén maand later waren alle ongezonde snacks verdwenen en vervangen… maar niet zonder de nodige tegenstribbelingen.

We begeleiden onze klanten dagelijks in verandertrajecten, mét een specifieke aanpak. Communicatie, introductiesessies, medewerkersbevragingen, betrekken van medewerkers in werkgroepen,… Methodes om gedragenheid te creëren bij medewerkers en beroep te doen op hun expertise. In het verleden deden we slechts in mindere mate beroep op deze methodes voor onze Health-initiatieven. Topinitiatieven werden onafhankelijk van elkaar gekozen en gelanceerd: deelname aan sportevenementen, fitheidstesten, griepvaccinatie, een Polar Loop als nieuwjaarsgeschenk,… In de toekomst willen we het anders aanpakken, we willen initiatieven samenbrengen in een jaarprogramma, afgestemd op elkaar en gedragen door de medewerkers.

Een andere aanpak drong zich op! Met de voeten in de modder gaan staan, kijken wat er leeft op de werkvloer. Enkel dit zou leiden tot gedragenheid. Initiatieven zouden niet langer van bovenaf worden geïntroduceerd en het “Health@Möbius-team” werd opgericht. Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Groep Möbius. Van Möbius België tot Möbius Nederland, van de zusterondernemer Solventure tot de dochteronderneming LoQutus, van business consultants tot marketing specialisten en een preventieadviseur. Zij zouden voortaan de verschillende groepen binnen het bedrijf vertegenwoordigen en een jaarlijks programma opstellen.
Eerste actie van de stuurgroep? Een medewerkersbevraging! Waarom slechts werken met de inspiratie van 8 personen als je beroep kan doen op de inspiratie van alle medewerkers? Een peiling naar de gezondheidstoestand op vlak van eet- en slaapgewoontes, mate van beweging, ervaren stress,… was het resultaat. Bovendien werd gepolst hoe de Groep Möbius een bijdrage kan hebben tot een betere levensstijl op al deze aspecten. De eerste reacties waren unaniem:

“Ben fan van deze bevraging, is belangrijk! Dank om dit te lanceren!”
“Deze bevraging is een schitterend initiatief!”
“Go go go!”

Met een opvallend hoge responsgraad had de stuurgroep meer dan voldoende input. Ideeën werden geprioriteerd en verder uitgewerkt, een planning werd opgemaakt, kortom het jaarprogramma kreeg vorm. Van het dagelijks aanbieden van verse soep tot het organiseren van specifieke sessies rond slaap en een sedentair leven, het komende jaar wordt gewerkt op verschillende aspecten! Aspecten die belangrijk zijn voor onze medewerkers.

Afgelopen maand werd het project dat begon als “Health@Möbius” gelanceerd onder een nieuwe naam met bijhorend logo: Möfit. Met succes! Niet alleen bij onze medewerkers, maar ook daarbuiten. Een finaleplaats in de “nv gezond award 2015” was een feit. Leuk toch, zo’n extraatje? De award wonnen we niet, maar bevestiging kregen we wel. We zijn goed bezig! Toch een beetje reden om te vieren dus. Met Chokotoffs en Mignonettes! De houdbaarheidsdatum van die torenhoge voorraad in onze kelder komt nu eenmaal dichter…

Bedankt voor het lezen

Delen blog