Verbeter uw verblijfsduur door analytische inzichten !

De verblijfsduur analyseren kan helpen om het patiëntvolume te verhogen, en een voorspelbaardere personeelsbezetting en efficiëntere planning mogelijk te maken.

Een van de belangrijkste meetwaarden in een ziekenhuis is de verblijfsduur. Het is een indicatie van hoeveel patiënten een ziekenhuis kan helpen. Eenvoudig gezegd: met 100 bedden en een gemiddelde verblijfsduur van 14 dagen kan een ziekenhuis 2600 patiënten helpen in een jaar dat 52 weken telt. Met een verblijfsduur van 7 dagen, zouden dit 5200 patiënten zijn.

Net zoals met de meeste gegevens, zeggen deze cijfers niet alles. De doelstelling van het beheren van de verblijfsduur is niet om dit cijfer voor elk verblijf zo laag mogelijk te houden. Patiëntenzorg is immers het allerbelangrijkste. De verblijfsduur analyseren kan wel helpen om het patiëntvolume te verhogen, en een voorspelbaardere personeelsbezetting en efficiëntere planning mogelijk te maken.

Om de verblijfsduur te verbeteren is inzicht nodig op het niveau van het ziekenhuis, van de specialisaties en zelfs van de dokters. We hebben deze gegevens in een up-to-date dashboard gegoten ter ondersteuning van beslissingen om de cijfers in verband met de verblijfsduur te verbeteren.

Het doel van dit dashboard is om een overzicht te geven van de huidige verblijfsduur, de evolutie in de tijd en de belangrijkste onderliggende patronen.

Het overzicht bevat de huidige gemiddelde verblijfsduur, en is een kritieke prestatie-indicator met een doel. Het doel wordt bepaald door indien nodig per specialisatie en per arts doelen op maat voorop te stellen. Zo kan rekening worden gehouden met de realiteit dat verschillende specialisaties een verschillende verblijfsduur hebben, en dat artsen zelfs binnen een bepaalde specialisatie verschillende patiëntgroepen kunnen hebben. Het dashboard geeft deze doelen weer, net als de huidige prestaties van specialisaties en artsen.

Een apart overzicht toont de evolutie van de verblijfsduur. Deze evolutie kan, net als de evolutie van het aantal bezoeken, worden geanalyseerd per specialisatie en per arts.

Bijkomende overzichten tonen de verblijfsduur voor elke individuele arts, de patronen in de uren waarop patiënten worden ontslagen en het aantal handelingen (opname, doorverwijzing, ontslag) binnen elke specialisatie.  Door deze patronen te analyseren kunnen per specialisatie beste praktijken worden opgesteld om de prestaties te verbeteren.

Tot slot kunnen aan de hand van een dashboard met de verblijfsduur de gegevens over ziekenhuisbezoeken worden onderzocht. Met de dynamische filterfunctie, interactieve grafieken en een intuïtief design kan het ziekenhuismanagement de gegevens met het dasboard zelf analyseren. Deze analyse leidt tot ideeën om het beheer van de verblijfsduur te verbeteren, wat de ziekenhuiscapaciteit verhoogt met als resultaat dat meer patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De feedback die we krijgen wanneer we dit dashboard tonen aan het ziekenhuismanagement, is dat het de eerste keer is dat ze deze informatie op zo’n overzichtelijke manier gepresenteerd krijgen. De meeste ziekenhuizen hebben rapporten en een datawarehouse dat over de gegevens beschikt, maar ze niet presenteert in een interactieve omgeving voor verder onderzoek.

Wilt u het dashboard in actie zien? Reserveer dan nu uw demonstratie!

Bedankt voor het lezen

Delen blog