Wat kost OK-tijd nu eigenlijk?

Het OK is één van de grootste kosten- en opbrengstenposten van het ziekenhuis. Maar waaraan ligt dit? Hoe krijg je hier zicht op? En hoeveel kost een minuut OK tijd eigenlijk?
Sarah Misplon

Door de toenemende druk op financiële middelen en de negatieve evolutie van de financiële gezondheid van ziekenhuizen, is het in het belang van ziekenhuizen om hier een éénduidig antwoord op te kunnen formuleren.

In een onderzoeksproject bracht Möbius de kosten van het zorgpad van een Totale Knieprothese in beeld bij vier ziekenhuizen. Het OK is verantwoordelijk voor 20% van de kosten van het zorgpad knie. Dit zijn kosten voor verpleegkundig en logistiek personeel, materiaal, afschrijvingen van toestellen en indirecte kosten. Daarnaast is de CSA verantwoordelijk voor 10% van de kosten. Het OK is dus een belangrijke kostenpost. Andere belangrijke kostenposten zijn het verblijf op de verpleegafdeling en de uitvoering van de ingreep door de chirurg en de anesthesist.

Momenteel wordt er nog abstractie gemaakt van de kosten binnen apotheek. Bij de opstart van volgende projecten zullen deze worden toegewezen.

Onze aanpak voor het bepalen van de kost in het OK en CSA (ca. 30% van de totale kost):

Wil je meer weten over hoeveel een minuut OK-tijd kost in jouw ziekenhuis? Contacteer ons!

Lees ook onze case over onze algemene aanpak van de kostenmonitor om inzicht te verkrijgen in de kosten van zorgpaden

Bedankt voor het lezen

Delen blog