Een praktisch raamwerk voor de échte kanteling naar een wendbare eerstelijnsorganisatie

De eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen is in transitie. De vele uitdagingen – waaronder de vergrijzing, het stijgend aantal chronische patiënten, de toename in zorgzwaarte, de invoering van de persoonsvolgende financiering en de vele technologische innovaties – stimuleren zorgorganisaties binnen deze sector om zichzelf te heruitvinden. Veranderingen volgen elkaar immers steeds sneller op en de impact ervan wordt groter. Ook de huidige Corona-situatie toont aan dat verandering nog meer dan ooit aan de orde is. Deze turbulente omgeving zorgt er dan ook voor dat eerstelijnsorganisaties zich snel moeten kunnen aanpassen. Dit vereist dan ook de nodige wendbaarheid.
Esther Chevalier

Een interactieve webinar

In samenwerking met Truviüs organiseerde Möbius een interactieve webinar, met als gastsprekers Kim Oostvogels (Truviüs) en Esther Chevalier (Möbius). Het doel van deze webinar bestond erin om de deelnemende organisaties (woonzorgcentra, thuisverplegingsdiensten, voorzieningen voor mensen met een handicap, …) een praktisch handvat aan te reiken om de transitie naar een wendbare organisatie te maken.  

Uit eenkorte bevraging aan het begin van de webinar bleek dat verschillende organisaties reeds de eerste stappen zetten richting een nieuwe wendbare organisatiestructuur en ook wel benieuwd zijn naar wat ze nog meer kunnen doen om het traject succesvol te doorlopen.  

 

Het praktisch raamwerk

Tijdens deze webinar stond het praktisch raamwerk voor een succesvol transitietraject richting een wendbare organisatie centraal; aangevuld met concrete voorbeelden en cases uit de praktijk. 

Het raamwerk is gebaseerd op verschillende denkstromingen over het omgaan met geplande verandering en combineert een aantal beproefde praktijken in een hanteerbare aanpak. 

 

De kern van de veranderbegeleiding bestaat uit 4 sporen. Wilt u meer zelfsturing en wendbaarheid, dan hebt u medewerkers nodig die mee wakker liggen van het welzijn en de strategie van de organisatie, het werkterrein van spoor 1. Een nieuwe wendbare organisatie en manier van werken introduceren is best lastig. Het ondersteunen van nieuwe overleg- en besluitvormingsprocessen is de focus van spoor 2. Spoor 3 gaat over vorming, training & ontwikkeling. Wat hebben uw medewerkers en uw leidinggevenden te ontleren of bij te leren? En tot slot geeft spoor 4 aandacht aan de randvoorwaarden. Hoe zorgt u dat er een context gecreëerd kan worden waarin de nieuwe manier van organiseren kan floreren? 

Dit alles wordt bij voorkeur omkaderd door een professioneel stakeholder management, een degelijke communicatievoering, monitoring van de juiste parametersenprojectmanagement 

 

Onze take home messages

Onze gastprekers waren heel enthousiast over de webinar. Net als onze deelnemers. In het bijzonder de interactie en bijhorende interessante discussiepunten die hieruit voortvloeidenwerden geapprecieerd alsook de praktische insteek door middel van het raamwerk. Hieronder geven onze gastsprekers enkele take home messages mee: 

  • De zorg en ondersteuning, en bijhorende intrinsieke motivatie van de medewerkers, dient opnieuw de overhand te nemen op het pure efficiëntiedenken. 
  • Een kanteling is geen vanzelfsprekendheid en vergt naast tijd ook dialoog, begeleiding, competentieontwikkeling en een brede kijk op alle aspecten van de organisatie 
  • De deelnemers identificeerden als grootste troef voor een succesvolle kanteling naar een wendbare organisatie onder meer de zelfstandigheid van de medewerkers, hun kennis en competenties, en een sterk managementteam binnen de organisatie.  
  • Enkele organisaties zijn reeds bezig met het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur en er is reeds sprake van transitie, maar net omwille van verschillende hindernissen is er nog geen sprake van volledige transitie. Er is een grote honger naar meer wendbaarheid, maar vanuit het beleid stuit men nog te vaak op een muur. 
  • Zo kwamen als hindernissen aan bod: gebrek aan regelgeving vanuit de overheid, inefficiënte samenwerking tussen de vele stakeholders (bijvoorbeeld ziekenhuizen en organisaties voorthuisverpleging), de toenemende zorgzwaarte en een gebrek aan coachend leiderschap.  

 

Kort en bondige webinar, met juiste info voor mij, zeer tevreden!” 

“Dankjewel, heldere en overzichtelijke webinar 

Bedankt voor het lezen

Delen blog