Agile Coaching Applicatieontwikkelteams (Scrum & Kanban)

UPS heeft een centraal gestuurd organisatiemodel. Van oudsher brengt dit met zich mee dat management de opdrachten formuleert en door middel van projectgericht werken een team strikt aanstuurt. Het management heeft in 2018 besloten dit te willen veranderen en op een Agile wijze te gaan werken. Er is op wereldwijd niveau een bureau ingehuurd die alle medewerkers de principes van Scrum en Kanban heeft bijgebracht. Tegelijkertijd heeft het management besloten om grote delen van het programmeer- en testwerk uit te besteden aan externe partijen in India. Hierdoor zijn veel nieuwe mensen binnengekomen met verschillende achtergronden en beelden bij Agile werken, ondanks de Scrum trainingen. De Scrum- en Kanbanteams leverden niet direct op wat werd verwacht en het moraal dreigde omlaag te gaan. Er was acuut behoefte aan een interventie om de teams weer ‘up-and-running’ te krijgen. Agile Coaching met een veranderkundig accent is vervolgens door Möbius opgestart.

Er is door de Agile Coach veel toegevoegde waarde geleverd door de gedistribueerde scrumteams intensief te begeleiden op gedrag en gedeelde waarden. Teams hebben een productiviteitstijging laten zien van 400% in drie maanden. In een lastiger periode met een dreigende BREXIT hebben de teams vertrouwen gekregen en veel applicaties klaargestoomd voor deze ingrijpende wijziging. We hebben nu een ‘platform’ van waaruit op een constructieve manier met meerdere nationaliteiten in de teams verder gebouwd kan worden.

Application Development Management

Aanpak

Om tot een effectief resultaat te komen is  een gefaseerde aanpak gehanteerd. Men begon eerst met de teams in Engeland. Vervolgens zijn de overige Europese landen in een hoger tempo meegenomen. Voor elke cluster van teams is de volgende aanpak gehanteerd:

Goal setting workshop (mindsetting) & mini-assessment Agile: de betrokken teams hebben in een workshop geleerd over diverse vormen van mindsets en welke effectiever is voor  Agile werken. Op basis van deze kennis zijn voor elk team specifieke werk- en teamdynamica doelen gedefinieerd. De basis voor verdere samenwerking. Door de mini-assessment is helder gemaakt wat per team het kennisniveau is op het gebied van Agile werken en zelfsturing.

Agile Coaching ‘on-the-job’: De coach heeft dagelijks teams gecoached. Indien het nodig was hebben individuele coachsessies plaatsgevonden. Specifieke issues zijn ter plekke door de coach met de betrokkenen aangepakt en structureel opgelost. Met name Product Owners hebben in afzonderlijke sessies coaching ontvangen om beter om te kunnen gaan met de Product Backlog in samenwerking met een team. Management heeft onder begeleiding geoefend met de nieuwe manier van managen. Communities voor scrum masters en product owners zijn opgericht om van elkaar te leren.

Resultaat Agile Coaching

De aanpak van Möbius heeft o.a. geleid tot:

  • Inzicht bij alle medewerkers waar Agile Werken in Scrumteams daadwerkelijk over gaat. De 5 basis waarden voor Agile werken zijn concreet gemaakt door de Scrumteams.
  • Een verhoging van de productiviteit en kwaliteit van de Scrum- en Kanbanteams met gemiddeld 400% en 0 fouten. Gebaseerd op gemiddelde snelheid en aantal bugs in productie.
  • Een gezonde set Agile metrics die door teams zijn gekozen en worden gebruikt voor zelfsturing. Een deel van deze metrics worden door management gebruikt om issues te adresseren en mogelijke blokkades weg te nemen.
  • effectieve communities voor Scrum Masters en Product Owners waar inhoudelijke zaken en issues met betrekking tot samenwerken worden besproken.

Bedankt voor het lezen

Delen case