Recovery en transformatieplan voor strategische leveranciers

Om de levering van een aantal kritische onderdelen te garanderen, heeft Airbus besloten om zelf een nauwgezette controle uit te voeren op de voortgang van de productie m.b.t. de behoeften van finale assemblagelijn.
Luc Baetens

Het is dankzij de vertrouwensrelatie tussen leverancier en consultants dat we erin geslaagd zijn de nodige structurele verbeteringen te realiseren.

Nicolas Méalarès, Head of SC Quality Titanium, Forging & Casting
Airbus

Strategische uitdaging

Voor het garanderen van de tijdige levering van nieuwe vliegtuigen, is Airbus sterk afhankelijk van de performantie van zijn leveranciers. De meesten onder hen zijn exclusieve leveranciers door de technische aard van hun producten en de strikte procedures voor de goedkeuring van nieuwe productieprocessen in de sector.

Om de levering van een aantal kritische onderdelen te garanderen, heeft Airbus besloten om zelf een nauwgezette controle uit te voeren op de voortgang van de productie m.b.t. de behoeften van finale assemblagelijn. Deze opvolging is bedoeld om een permanent overzicht aan te reiken van mogelijke aanvoerproblemen op de Airbus-sites en op die manier beter te anticiperen op mogelijke tekorten in de aanvoer.

Met een aanpak op lange termijn kiest Airbus terzelfdertijd voor de begeleiding van welbepaalde leveranciers in het wegwerken van de oorzaken van herhaaldelijke vertragingen. Deze ondersteuning vereist natuurlijk wederzijds vertrouwen.

Aanpak

Line of balance

In naam en voor rekening van Airbus, verzekert Möbius de wekelijkse controle op de aanvoerstromen van kritische onderdelen op drie sites als input voor acties op korte termijn, evenals de rapportering aan Airbus vanuit de realiteit op het terrein. Deze monitoring verscherpt de aandacht van de leverancier op het versnellen van de stromen van deze onderdelen, en maakt het mogelijk om het gebruik van haar eigen middelen te maximaliseren.

Identificatie van de onderliggende oorzaken van vertragingen d.m.v. een globale diagnose

Naast de diagnostische tools van Airbus, leidt Möbius de globale leveranciersdiagnostiek op de drie locaties ter evaluatie van het productie management, het beheer van de supply chain en de ontwikkeling en industrialisering van de nieuwe programma’s. Dit proces zorgt voor een continue update van de belangrijkste redenen voor herhaaldelijke vertragingen in de toevoer.

Naar een hervormingsdialoog met de leverancier

Möbius stelde samen met de teams van de leveranciers een plan op met structurele maatregelen voor de modernisering van het operationele beheer. Eenmaal gevalideerd door leverancier en Airbus, werd het plan geïntegreerd in de eigen hervormingsplannen van de leverancier. De Möbius consultants spelen hier de rol van onafhankelijke deskundige tussen de twee partijen.

Opvolgen en verrijken van het hervormingsplan

Door middel van een regelmatige audit volgt Möbius de uitvoering van de vooropgestelde acties in overeenstemming met het opgestelde actieplan tussen Airbus en haar leverancier. Met de wekelijkse controle van de lines of balance vult Möbius het actieplan aan op basis van de meest recente waarnemingen op het terrein.

Resultaat

Nadat de leveringsvertragingen aanzienlijk verminderd werden, kon de aandacht worden toegespitst op fundamentele verbetering door middel van een duurzame business transformatie.

Bedankt voor het lezen

Delen case