Kunstgieterij zet in op Service Excellence

Art Casting heeft de ambitie de beste artistieke technische totaaloplossing aan te bieden aan haar klanten, veelal bekende professionele beeldende kunstenaars.
Luc Baetens

Dankzij de klantenbevraging begrijpen we onze klanten beter en weten we hoe we onze verschillende marktsegmenten het beste kunnen benaderen. We zijn in staat een nog betere service te leveren en plukken op vandaag reeds de vruchten van deze investering. Bedankt aan Möbius voor deze fantastische job!

Geert Norga, Manager
Art Casting

Strategische uitdaging

Art Casting, een familiebedrijf en kunstgieterij uit Oudenaarde, heeft de ambitie de beste artistieke technische totaaloplossing aan te bieden aan haar klanten, veelal bekende professionele beeldende kunstenaars. Om een belangrijke stap in de groei van het bedrijf te zetten, besloten de eigenaars om de interne werking te professionaliseren en het aanbod beter af te stemmen op de werkelijke behoeften en verwachtingen van de klant.

Aanpak

Voice of the customer

De aspecten waar Art Casting de laatste jaren op ingezet heeft, waren uitsluitend gebaseerd op de ervaring en intuïtie van zijn eigenaars. In het kader van een uitge-breide strategieoefening, wilde Art Casting aan de hand van een klantenbevraging het huidige business model grondig herbekijken.

Samen met Art Casting werd bepaald welke inzichten de klantenbevraging diende op te leveren. Het resultaat van deze stap was een overzicht van mogelijke topics en een gespreksgids met een aantal ondersteunende vragen om de topics uit te diepen. Aan de hand hiervan werden acht diepteinterviews afgenomen bij kunstenaars (zowel bestaande en potentiële klanten). Er werd hierbij onder andere gepeild naar:

  • aspecten waar zij op vandaag belang aan hechten,
  • hun tevredenheid over Art Casting (eventueel in vergelijking met andere bedrijven),
  • hun visie op trends in de markt,…

De resultaten van de kwalitatieve bevraging werden als basis gebruikt voor een online bevraging naar 21 aspecten die van belang zijn bij de keuze van de klanten (zoals kwaliteit, doorlooptijd, prijs, nabijheid…). Op basis van de uitgedrukte voorkeuren van de kunstenaars werd aan elk aspect een gewichtsfactor toegekend.

De resultaten van deze bevraging werden gebundeld in aantal analyses per marktsegment. Deze analyses lieten Art Casting toe om op een gefundeerde manier strategische keuzes te maken in de marktpositionering van het bedrijf.

Planningsvraagstuk

Uit de klantenbevraging kwam onder andere naar voor dat, naast de geleverde kwaliteit, ook de levertijd en de leverbetrouwbaarheid van cruciaal belang zijn voor de tevredenheid van de klant. Aangezien complexere werken en grotere volumes de sturing en de opvolging van de operaties steeds moeilijker maken, besloten de eigenaars van Art Casting om de planning van de productie te professionaliseren.

Resultaat

Naast de analyses per marktsegment gebaseerd op de resultaten van de klantenbevragingen, werd ook de planning en de productie van Art Casting geprofessionaliseerd door de implementatie van een aantal nieuwe systemen:

  • Na modelleren van de huidige capaciteit van de verschillende productieafdelingen en de regels voor het bepalen van een realistische doorlooptijd, ontwikkelde Möbius een systeem voor orderconfirmatie, waarmee op een professionele manier een inschatting kan worden gemaakt van de leverdatum zodat de kans op het halen van deze datum gemaximaliseerd wordt. Na ingave van de verwachte werktijd voor elke productiestap, kan Art Casting nu bepalen of een gevraagde leverdatum realiseerbaar is op basis van de geplande bezetting van de verschillende ateliers en op die manier meer betrouwbare leverdata confirmeren aan de klant.
  • De ingevoerde masterplanning laat Art Casting toe om op basis van de voortgang van de orders en de verwachte beschikbare capaciteit op te volgen of er conflicten optreden tussen nodige en beschikbare capaciteit. Hoe sneller een conflict opgemerkt wordt, hoe groter de kans dat het opgelost kan worden zonder de leverdatum in gevaar te brengen.
  • Scheduling in het atelier: de masterplanning op hoog niveau geeft de verantwoordelijke van de ateliers niet voldoende informatie om het werk goed te verdelen onder de medewerkers of op tijd tussen te komen wanneer een werk meer tijd vraagt dan initieel voorzien. Om dit te verbeteren werd een fysiek planbord met legoblokken ingevoerd. Op dit bord geeft de verantwoordelijke per taak startmoment, deadline, geschatte werkduur en uitvoerder aan.

Bedankt voor het lezen

Delen case