Implementatie van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

Het AZ Damiaan wenste in het kader van het continu streven naar operationele excellentie een geïntegreerd en betrouwbaar EPD te implementeren.
Thomas Haspeslagh
Thomas Haspeslagh

Dankzij de projectbegeleiding van Möbius hebben we een duidelijk plan van aanpak en een sterk intern projectteam dat klaar is voor de toekomstige uitdagingen op vlak van digitale zorg.

Xavier Keters, ICT Directeur
AZ Damiaan

Strategische uitdaging

Het AZ Damiaan wenste in het kader van het continu streven naar operationele excellentie een geïntegreerd en betrouwbaar EPD te implementeren. Dit EPD diende de diverse zorgverleners binnen het ziekenhuis te ondersteunen bij het leveren van kwaliteitsvolle zorg. Daarnaast diende dit EPD ook de communicatie met de diverse actoren buiten het ziekenhuis te vereenvoudigen. Tot slot werd via deze weg ook de netwerkvorming met de ziekenhuizen uit de regio gefaciliteerd.

Aanpak

Door afdelingsbezoeken, proceswandelingen en interviews met sleutelfiguren binnen het ziekenhuis werd de actuele situatie in kaart gebracht. Tegelijkertijd werd ook gepolst naar de verbetermogelijkheden op kort en lange(re) termijn. Deze huidige situatie werd afgetoetst en waar nodig bijgesteld om een vlotte introductie van het EPD te garanderen. Hierbij werd uitvoerig aandacht besteed aan communicatie via diverse kanalen om zo veel mogelijk mensen te informeren.

De projectgovernance werd op punt gezet met een multidisciplinaire stuurgroep en specifieke werkgroepen afhankelijk van de projectfasen. Het projectplan werd continu afgestemd met de BMUC (Belgian Meaningful Use Criteria) en andere e-health gerelateerde initiatieven.

Het interne projectteam werd gevormd en gecoacht zodat de interne projectmedewerkers optimale ondersteuning konden bieden aan de verschillende zorgprofessionals die het EPD gebruiken.

Resultaat

Volgende zaken werden gerealiseerd:

  • Een projectgovernance die op optimale wijze het verdere projectverloop kan opvolgen
  • Een projectdashboard met een overzichtelijke weergave van de projectdoelstellingen, het projectbudget, de projectrisico’s en de KPI’s
  • Een projectplan in lijn met de BMUC en afgestemd met diverse sleutelfiguren in het ziekenhuis
  • Een intern projectteam dat goed op elkaar is ingespeeld en in staat is om de volgende fasen in het project vlot te realiseren
  • Interne acceptatie van het project en inzicht in de bijdrage aan de strategische doelstellingen

Bedankt voor het lezen

Delen case