Recyclage kan ook hip zijn!

Vanuit een duidelijke visie en missie werd de kick-off gegeven voor Bebat 2.0.
Peter Vanderschaeghe

Zonder Möbius hadden we dit niet kunnen doen op een verteerbare manier. De Möbius-medewerkers zijn topspelers zonder sterallures die voor de duur van een project meedraaien binnen Bebat en met en tussen de medewerkers.

Peter Coonen, Managing Director
Bebat

Strategische uitdaging

Bebat geeft gebruikte batterijen en zaklampen een nieuw leven door ze in te zamelen, te sorteren en recycleren.

De federale overheid en de regionale instanties werken nauw samen met Bebat. Ze kijken over de schouder mee en uiteraard zorgt de regelgeving voor een extra dimensie in de recyclingsector.

De belangrijkste uitdagingen bij Bebat waren:

  • de organisatie optimaliseren in het kader van een nieuwe milieubeleidsovereenkomst met de overheid en in functie van de verwachtingen van gebruikers en stakeholders.
  • organisatieaspecten zoals milieubijdragebepaling, boekhouding, logistieke structuur,… aanpassen om de inzameling te verhogen en de rapportering aan gebruikers en overheid te verbeteren.

Aanpak

Vanuit een duidelijke visie en missie werd de kick-off gegeven voor Bebat 2.0. Bebat werd de laatste 3 jaar omgetuned tot een dynamische vooruitstrevende organisatie met een positief imago en met de inzamel- en recyclageresultaten die bij de beste ter wereld mogen gerekend worden.

Intern werd een draagvlak gecreëerd bij de medewerkers voor deze ingrijpende veranderingen. Grote veranderingen werden opgedeeld in kleine, planbare projecten waarbij snel resultaat kon geboekt worden. Hierop kon verder gebouwd worden en creëerde men goodwill en involvement bij de medewerkers.

Daarnaast werden ook specifieke projecten opgezet om verder te groeien als organisatie. Zo werden modellen gedefinieerd voor de bepaling van de milieubijdrage, werden de logistieke stromen herbekeken in functie van milieu en kost, werden alle beschikbare data verzameld in een centraal datawarehouse om de nodige gegevens aan te kunnen leveren aan overheden en gebruikers.

Resultaat

Bebat kijkt nu met vertrouwen de toekomst tegemoet en kan snel inspelen op wettelijke wijzigingen. Intern is iedereen nu echt mee met de verandering. Het zorgt voor een hele nieuwe dynamiek en de medewerkers zien echt de meerwaarde van dit change project.

Bedankt voor het lezen

Delen case