Multi-echelon stockoptimalisatie

Geconfronteerd met een groot aantal SKU's, heeft Möbius de complexiteit van het Europese netwerk aangepakt door middel van een zogenaamd multi-echelon stockmodel, met integratie van onafhankelijke vraag (van de markt) en afhankelijke vraag (op componenten).
Luc Baetens

Naast de verbetering van service level en voorraadbeheer zorgde de begeleiding van Möbius voor een groeiende competentie van onze medewerkers in deze onderwerpen.

Laurent Bataille, Demand and Supply Planning Manager
BIC

Strategische uitdaging

De complexiteit van de Europese supply chain van Bic, met Europese en overzeese fabrieken, een wereldwijde sourcing, distributiecentra en co-packing, maakt het stockbeheer moeilijk.
Het bereiken van de vooropgestelde stocks teneinde het serviceniveau aan de klanten van BIC te garanderen, vereist een constante supervisie.

Aanpak

Afhankelijke en onafhankelijke vraag geïntegreerd in het stockmodel

Geconfronteerd met een groot aantal SKU’s, heeft Möbius de complexiteit van het Europese netwerk aangepakt door middel van een zogenaamd multi-echelon stockmodel, met integratie van onafhankelijke vraag (van de markt) en afhankelijke vraag (op componenten).

In deze benadering heeft Möbius de onzekerheid van de vraag niet alleen benaderd vanuit de variabiliteit, maar ook vanuit de foutmarge op de sales forecast.

Op vraag van BIC heeft Möbius de voorraadniveaus geherdefinieerd vanuit de constante bewaking van target voorraad en service levels.

De invoer van een continue herberekening

Volgend op deze eerste berekeningsfase, heeft BIC beslist een actualisatieproces van de stockberekeningsparameters in te voeren om de meerwaarde van een regelmatige herziening van de voorraadtargets te behouden. Möbius heeft BIC gedurende meerdere jaren begeleid bij het uitrollen van dit herhaalde herberekeningsproces.

Resultaat

De winsten op de Europese voorraden waren bijzonder significant. De realisatie van deze winsten was zowel punctueel zichtbaar in de initiële dimensionering, als duurzaam in de voordelen van de trimestriële actualisatie van de voorraadparameters.

Bedankt voor het lezen

Delen case