Pilootprojecten om geïntegreerde preventie tegen burn-out te concretiseren

In lijn met het geïntegreerd preventieplan voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen werden door een diversiteit aan bedrijven en instellingen concrete en gevarieerde pilotprojecten opgezet. Möbius coördineerde de opvolging en evaluatie van deze projecten en organiseerde een belangrijk slotevenement waarbij alle concrete instrumenten die werden gecreëerd en ontwikkeld voor elk proefproject konden worden gepresenteerd tijdens een “beurs voor goede praktijken”.

Eline Maes
Eline Maes

De crisis veroorzaakt door het Coronavirus heeft de kracht van ons zorgsysteem getoond, alsook de gebetenheid, betrokkenheid en creativiteit van elke zorgprofessional. Maar dit heeft helaas ook een prijs. Zoals zeer terecht geïllustreerd door de Amerikaanse wetenschapper Victor Tseng, zal de crisis op het gebied van de sociale gezondheid die we hierna mogen verwachten, belangrijke gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid (de zogenaamde 4de golf).

© Victor Tseng

Concrete en geïntegreerde tools om arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te voorkomen

Het geïntegreerde preventieplan voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen getuigt ervan dat met deze prioriteit al jaren rekening wordt gehouden bij beleidsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid. Na definitie op een participatieve manier tijdens de eerste fase van het project van januari tot juni 2018 (lees hier meer over dit onderwerp), werd met de 12 verschillende geselecteerde pilootprojecten het gemeenschappelijke doel nagestreefd om concrete en pragmatische instrumenten te produceren en te ontwikkelen om aandoeningen zoals burn-out  te voorkomen. Deze projecten, met een financiering die voor sommige projecten tot 300.000 euro bedroeg, werden gedurende het hele jaar 2019 uitgevoerd en bestreken een breed spectrum van bedrijven en instellingen, ongeacht hun grootte, sector of profielen van werknemers die ze tewerkstellen. De bedoeling was om de vorming van consortia tussen verschillende complementaire types van bedrijven te stimuleren om acties voor te stellen met een brede en complementaire reikwijdte. Ondanks een zeer korte deadline die werd opgelegd door de duur van de subsidies voor de projecten, kunnen we de verschillende actoren van de proefprojecten feliciteren omwille van hun energie en enthousiasme bij elke verwezenlijking. Om de creatie van preventietools die echte “integratie” van verschillende interventie- en preventieniveaus mogelijk maken te stimuleren, hebben we de coördinatoren van de pilootprojecten gevraagd het “raamwerk voor geïntegreerde preventie” te gebruiken dat in de eerste fase van het project werd ontwikkeld.

Raamwerk voor geïntegreerde preventie

 

Tools voor iedereen beschikbaar op het internet

De verantwoordelijken voor elk project konden hun traject en de gecreëerde tools presenteren tijdens een evenement dat op 10 maart 2020 werd georganiseerd bij de FOD Sociale Zekerheid, waarbij bijna 300 personen met complementaire profielen samenkwamen, gevolgd door een “beurs voor goede praktijken” waar elk deelnemer terechtkon bij de verschillende stands waarop de projecten werden gepresenteerd, om bepaalde onderwerpen uit te diepen.

Slotevenement van de pilootprojecten op 10 maart 2020

Tegelijkertijd is er een website ontwikkeld om institutionele informatie over de bestrijding van stress en burn-out te centraliseren. Alle verwezenlijkingen van dit omvangrijke programma, zoals het preventieplan, het geïntegreerde preventiekader, de story books per project en vooral de vele concrete instrumenten die tijdens de proefprojecten werden ontwikkeld, zijn online beschikbaar:

Voorbeelden van concrete tools

Een dynamiek die moet worden verdergezet…

Met het ambitieuze programma dat hier werd uitgevoerd, dankzij de vele betrokkenen in de pilootprojecten, instellingen en universiteiten, werd getracht continuïteit of complementariteit te bieden aan de eerdere institutionele acties die al waren gestart. Het voordeel van de gehanteerde participatieve methodologie was dat door een groot aantal verschillende actoren samen te brengen, de grote rijkdom door de verscheidenheid aan standpunten kon worden benut. Er kwam veel energie en creativiteit uit de groep om concrete oplossingen voor te stellen en om goede praktijken uit te wisselen. De bestaande context binnen organisaties en de impact van de Covid-19 crisis versterken alleen maar de urgentie dat dergelijke acties kunnen worden voortgezet, om meer instrumenten te bieden om werkgerelateerde psychische aandoeningen te bestrijden. Daarom werd de oprichting van een platform voorgesteld door de verschillende leden van de instellingen die aan het programma deelnamen, met als belangrijkste doel het coördineren van de uitwisseling van informatie over lopende of op te starten federale projecten, om te zorgen voor de samenhang van de initiatieven in een geïntegreerd beleidsperspectief. In deze context wordt overwogen om een opvolging van de resultaten van de pilootprojecten op langere termijn te organiseren met het oog op continue verbetering.

Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar de website van de FOD Sociale Zekerheid: https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out

Lees hier meer over de participatieve aanpak voor de definitie van een preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.