Een business case voor een robuust mengproces

Cargill vroeg Möbius om een gedetailleerd onderzoek naar het mengproces uit te voeren, de robuustheid van de capaciteit te evalueren en een business case uit te werken voor mogelijke verbeteringen.
Peter Vanderschaeghe

Met hun frisse blik van buitenaf hielp Möbius ons oplossingen te bedenken waar we zelf nooit aan zouden gedacht hebben.

Wim Waeles, Packaging Operations Manager
Cargill

Strategische uitdaging

De menginfrastructuur van Cargill is de laatste jaren onder toenemende druk komen te staan als gevolg van veranderingen in de vraag. De klanten van Cargill vroegen meer complexe (gemengde) producten in plaats van de mono-seed plantaardige oliën. Hierdoor zou het mengproces in de toekomst een knelpunt kunnen worden. Cargill vroeg Möbius om een gedetailleerd onderzoek naar het mengproces uit te voeren, de robuustheid van de capaciteit te evalueren en een business case uit te werken voor mogelijke verbeteringen voor een meer robuust mengproces bij Cargill.

Aanpak

Gemba-walks en interviews

Möbius organiseerde Gemba-walks en interviews om het complete proces van het bottelen van plantaardige oliën in de Cargill-fabriek te begrijpen. Dit betekende ook dat er een quick scan werd uitgevoerd van de planningsstrategieën en -tools, de opslag en het aanvullen van plantaardige oliën en de meng- en botteloperaties.

Analyse van een jaar meng- en bottelbestellingen

Samen met de Gemba-walks en interviews werd ook een grondige gegevensanalyse uitgevoerd van de meng- en bottelbestellingen binnen een tijdsspanne van een jaar. Deze “data view” werd nadien vergeleken met de bevindingen van de Gemba-walks en interviews in een interactieve workshop met het fabrieksleiding.

Voorspellend model

Daarnaast werd een voorspellend model gebouwd dat het reductiepotentieel van de mengtijd (en dus de capaciteit) beschrijft in verschillende infrastructuurscenario’s. De bestudeerde scenario’s omvatten wijzigingen in de opslag, wijzigingen in aanvulstrategieën of de verwerving van aanvullende mengactiva.

Resultaat

Möbius leverde in dit project een duidelijk inzicht in de bottleneck voor de mengbewerkingen in de Cargill-fabriek en stelde ook kwantitatief ondersteunde strategieën op om deze bottleneck zoveel mogelijk te verlichten. Gecombineerd vormden deze scenario’s de business case voor een meer robuust mengproces bij Cargill, door het potentieel van verschillende mogelijke mengconfiguraties te kwantificeren. De fabriek draait nu met een hogere verwerkingscapaciteit van de mengbewerkingen, mogelijk gemaakt door slimme en kleine investeringen.

Bedankt voor het lezen

Delen case