Optimale inrichting logistieke diensten

Met het oog op hergroepering van zijn twee Brusselse sites, wenste CHIREC een uitstekende en efficiënte herbevoorrading van de zorgeenheden te verzekeren.
Olivier Camaly

Möbius heeft dit project samen met ons team aangepakt met 100% inzet, met een mooi en door iedereen gedragen resultaat tot gevolg!

Véronique Van Laer, Verantwoordelijke aankoop en magazijn
Chirec

Strategische uitdaging

Met het oog op de nakende hergroepering van zijn twee Brusselse sites Edith Cavell & Park Léopold in één unieke site waarvan de opening voorzien is eind 2017, was het optimaal inrichten van de logistieke diensten een belangrijk aandachtspunt voor CHIREC. Hierbij werd bijzondere aandacht besteedt aan de inrichting van het magazijn, de bijhorende processen en de organisatie binnen het magazijn met als doelstelling een uitstekende en efficiënte herbevoorrading van de zorgeenheden te verzekeren. Het bewerkstelligen van een feilloze toelevering van niet alleen medisch, maar ook niet-medisch materiaal aan de verschillende zorgeenheden en administratieve diensten, draagt ongetwijfeld bij aan de kwaliteitsvolle zorgverlening aan de patiënt.

Aanpak

1. Werklastmodel

Teneinde een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van de werklast in het toekomstige magazijn, werd vooreerst een gedetailleerde procesanalyse uitgevoerd om de verschillende taken van de magazijnmedewerkers in kaart te brengen. Hierbij werden aan de hand van verschillende bezoeken aan de huidige ziekenhuissites, accurate situatieanalyses uitgevoerd. Door de huidige activiteiten te weerspiegelen op de toekomstige ziekenhuissite en deze verder aan te vullen met bijkomstige activiteiten, werd vervolgens een totaalbeeld bekomen van de toekomstige organisatie. Met behulp van tijdsmetingen en -inschattingen, werd uiteindelijk een inschatting bekomen van de toekomstige personeelsbehoefte.

2. Design warehouse lay-out

Om een optimale flow van de goederen te verzekeren, met als vertrekpunt de levering op de kade en als eindpunt het verbruik van de goederen in de zorgeenheden, stond het inrichten van het magazijn op de meest efficiënte manier centraal. Hierbij werd onder andere rekening gehouden met de huidige en toekomstige verbruiksgoederen, de zones die voorzien moesten worden in het magazijn voor de verschillende productgroepen, de huidige en toekomstige wetgevingseisen (afscheiding steriele zone) en de heersende veiligheidsnormen. Er werd vertrokken van de bestaande architectuur met als einddoelstelling een optimale invulling van de bestaande ruimte te voorzien ten einde de meest efficiënte flow van de goederen te bewerkstellingen. Om dit te bewerkstelligen, werden meerdere scenario’s voorgesteld aan de directies.

Resultaat

Samen met het rekenmodel dat enerzijds in staat is om de werklast van het toekomstig magazijn in te schatten en anderzijds eenvoudig up to date gehouden kan worden dankzij de parametriseerbaarheid, werd eveneens het grondplan voor de inrichting van het magazijn opgeleverd.

Bedankt voor het lezen

Delen case