Naar een efficiëntere planning van het OK

CHU Ambroise Paré deed een beroep op Möbius om de impact te evalueren van de opening van de nieuwe vleugel en zo de huidige operationele planning en de inplanning van de operatiezalen te optimaliseren.
Tessa De Backer

De aanpak van Möbius voor deze opdracht strookte volledig met onze visie van continue verbetering binnen het ziekenhuis : betrokken teams, een grondige analyse gebaseerd op de statistieken, lean methodes. Het resultaat loste alle verwachtingen volledig in en dit binnen de afgesproken termijnen en budgetten.

Stéphane Olivier, Directeur Général Adjoint
CHU Ambroise Paré

Nieuwe vleugel(s)

In het kader van de bouw van een nieuw operatiekwartier met 6 operatiezalen (bovenop de 13 bestaande zalen in 4 operatiekwartieren) en een toename van de capaciteit, deed CHU Ambroise Paré een beroep op Möbius om de impact te evalueren van de opening van de nieuwe vleugel en zo de huidige ingrepenplanning en de toewijzing van operatieblokken te optimaliseren. Een inefficiënte planning brengt immers een kostenplaatje mee dat ziekenhuizen zich niet langer kunnen veroorloven.

Aan de slag met Möbius

In een eerste fase analyseerde Möbius de planningsmechanismen in het operatiekwartier aan de hand van een SWOT-analyse. Hoe wordt het OK aangestuurd? Hoe ziet de huidige organisatie eruit? Hoe worden de zalen toegekend? En hoe worden ze opnieuw toegewezen (nadat ze worden vrijgegeven)? Wat zijn de bestaande organisatorische en operationele processen?

Möbius bestudeerde vervolgens in detail de huidige bezettingscijfers. Hoe worden toebedeelde operatieblokken gebruikt door de verschillende disciplines? Hoe zit het met de bezetting van de zalen? Starten de ingrepen op tijd of eindigen ze op het geplande tijdstip (en niet te vroeg dus een vroegtijdig einde of niet te laat dus een uitloop)?

Plannen met Healthcare Analytics

De bezetting van het OK werd geëvalueerd aan de hand van het OK-dashboard (meer info over onze planning- en benchmarkingstool via Healthcare Analytics). Aan de hand van het OK-dashboard werd per discipline geëvalueerd waar de meeste capaciteit verloren gaat.

Daarboven op werd een analyse uitgevoerd om de ingrepen aan te duiden die niet in het groot OK moeten worden uitgevoerd.

Het is niet altijd efficiënt om in een ​​groot OK kleinere, minder invasieve ingrepen (zoals niet-geassisteerde ingrepen onder lokale anesthesie) uit te voeren. Het OK kan zowel op vlak van bezetting als op financieel vlak efficiënter worden ingezet door het inplannen van grotere ingrepen.

Het traject van de patiënt

Ten slotte eindigde deze eerste fase met twee patient journey workshops, met deelnemers uit verschillende disciplines en sectoren. De eerder uitgevoerde SWOT-analyse werd zo verrijkt en de verbeteropportuniteiten werden bevestigd.

De workshops waren een belangrijke informatiebron die het mogelijk maakte om een ​​reeks strategische sleutels en een plan met verbetermogelijkheden uit te werken.

Waar willen we naartoe?

Op basis van een participatieve methodologie met een multidisciplinair projectgroep (verpleging, chirurgie, anesthesie), heeft Möbius meegewerkt aan het vastleggen van het vereiste aantal operatieslots en de verdeling ervan per discipline op de verschillende operatiekwartieren.

Deze berekening is gebeurd op basis van een combinatie van historische activiteit, huidige efficiëntie (verbeterd op realistische en haalbare basis) en medische projecten uit verschillende disciplines. Daartoe werden de verschillende medische diensthoofden betrokken om hun activiteit in detail te kunnen analyseren.

Nadat het aantal benodigde operatieblokken was gedefinieerd, heeft de werkgroep op basis van een aantal parameters de activiteit over de verschillende operatiekwartieren verdeeld. De nabijheid van de zorgeenheden, het aantal ontwaakplaatsen, het patiënttraject, de opslagplaatsen voor apparatuur, functionele verbindingen met aanvullende diensten (noodgeval, radiologie), complementariteit en synergiën tussen disciplines zijn voorbeelden van parameters die door de projectgroep werden geëvalueerd en uitgelicht.

Optimale balans

De projectgroep heeft verschillende scenario’s overwogen. Hun voor- en nadelen werden onderzocht in het licht van de criteria van de projectgroep. Het finale scenario werd bepaald. Dit definitieve scenario maakt het mogelijk het verplegend personeel te optimaliseren (meer operatieblokken met hetzelfde personeel) en een uitgebalanceerde verdeling per operatiekwartier zorgt ervoor dat elk van de disciplines mogelijkheden krijgt voor de ontwikkeling van hun activiteit terwijl ze op dezelfde locatie blijven.

Bedankt voor het lezen

Delen case