Investeren in OK om te beantwoorden aan groei

Omwille van de verhoogde chirurgische activiteit wilde de directie van het CHU Tivoli de noodzaak van de bouw van nieuwe operatiezalen onderzoeken.
Nicolas Claus

Möbius heeft aan onze verwachtingen voldaan dankzij hun expertise, met inachtneming van onze heel krappe timing. Naast het analyseren van onze investeringsvraag op een objectieve en gekwantificeerde manier, hebben ze ons ook relevante organisatorische veranderingen gesuggereerd. Deze voldeden aan de behoeften van de stakeholders actief in het operatiekwartier, die trouwens ook nauw betrokken zijn geweest bij het hele project.

Lambert Stamatakis, Medisch Directeur
CHU-Tivoli

Strategische uitdaging

Omwille van de verhoogde chirurgische activiteit wilde de directie van het CHU Tivoli de noodzaak van de bouw van nieuwe operatiezalen onderzoeken. Daarvoor realiseerde Möbius een opdracht met een financieel (kosten en baten) en een organisatorisch aspect (verhoogde efficiëntie).

Aanpak

Allereerst werd de huidige werking onderzocht, waarbij twee benaderingen werden gecombineerd: Enerzijds een kwalitatieve en organisatorische benadering: gesprekken met hoofdrolspelers, plaatsbezoeken en een vergelijking met goede praktijken in andere operatiekwartieren. Anderzijds een kwantitatieve benadering: een benchmark met een vergelijking van de bezettingsresultaten van het ziekenhuis met 8 andere ziekenhuizen.

Vervolgens analyseerde Möbius de impact van de verschillende casestudy’s: investeren, niet investeren, werken met de bestaande organisatie of de combinatie van deze verschillende elementen. Daarom werd de evolutie van de chirurgische activiteit tot 2020 bekeken. Zo kon een model worden ontwikkeld dat voorspellingen op het gebied van capaciteit en financiële voorspellingen combineerde. Dit dynamische model werd ontwikkeld opdat het CHU Tivoli het in de toekomst zou kunnen hergebruiken. Daarnaast werden de kosten voor het aanpassen van de uurroosters en het implementeren van de verschillende prioritaire, organisatorische verbeteringen berekend om de efficiëntie van de bestaande afdeling te verbeteren.

Resultaat

Op basis van de berekeningen met het dynamische model en de voorgestelde organisatorische verbeteringen, stelde Möbius een concreet antwoord voor met precieze, becijferde en organisatorische argumenten. Om de toepassing van de gemaakte keuze te ondersteunen, beschikt de ziekenhuisdirectie over de volgende hulpmiddelen:

  • Een vergelijking op basis van cijfers van de werking van het operatiekwartier met 8 andere ziekenhuizen
  • Een gedetailleerde en specifieke resultatenrekening voor het operatiekwartier
  • Een dynamisch hulpmiddel om de impact van de chirurgische evolutie op de financiële resultaten van het operatiekwartier te berekenen
  • Een identificatie van de toe te passen prioritaire organisatorische verbeteringen, een precisering van de te behalen resultaten in combinatie met een realistisch en gedetailleerd implementatieplan.
  • Een uitgebreidere lijst met organisatorische verbeteringen om toe te passen in het operatiekwartier.

Bedankt voor het lezen

Delen case